Pilnveidota EDS sadaļa “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”

Lai uzņēmēji vieglāk varētu sekot līdzi savam nodokļu nomaksas stāvoklim, Valsts ieņēmumu dienests (VID), turpina pakāpeniski pilnveidot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”.

 

Pakāpeniski īstenojot plānotos EDS pilnveidošanas darbus, no 9.marta sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” ir pieejama jauna apakšsadaļa “Nomaksas grafiki”. Šajā sadaļā var redzēt atlikušās summas, kas jāsamaksā atbilstoši piešķirtajam – samaksas termiņa pagarinājumam[1], labprātīgas nomaksas grafikam[2], vai parādiem, kas tiek maksāti tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesā, atbilstoši 2021.gadā tiesas apstiprinātajam plānam[3].  Sadaļā attēlots katra grafika detalizēts pārskats, tajā skaitā, pamatsummas un nokavējuma naudas.

 

Papildu informācija par norēķiniem vienotajā nodokļu kontā atrodama tīmekļvietnes www.vid.gov.lv sadaļā “Vienotais nodokļu konts”, tajā skaitā skaidrojums par EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” attēloto. Lai vienkāršotu darbu ar EDS, aicinām iepazīties ar prezentāciju Vienotais nodokļu konts un Elektroniskā deklarēšanas sistēma 2021.gada 11.martā“, kurā apskatītas sadaļas “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” iespējas. 

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šī gada laikā turpinās pilnveidot EDS sadaļu “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”, gan īstenojot plānotos uzlabojumus, gan dinamiski reaģējot uz uzņēmēju ieteikumiem. Lai saglabātu EDS darbības nepārtrauktību, jaunās funkcionalitātes tiek ieviestas pakāpeniski, tādējādi pēc iespējas īslaicīgi kavējot citu VID pakalpojumu saņemšanu.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ir iespējams konsultēties ar nodokļu speciālistiem rakstiski – EDS izvēloties “Sarakste ar VID” vai zvanot uz konsultatīvo tālruni 67120000 un izvēloties tēmu “Vienotais nodokļu konts”.

 

 


[1] Samaksas termiņa pagarinājums (TP) tiek piešķirts nodokļu maksātājiem saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.pantu (nokavējuma nauda tiek aprēķināta ¼ apmērā no standarta likmes vai netiek aprēķināta) vai Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.pantu (nokavējuma nauda netiek aprēķināta).

[2] Labprātīgās nomaksas grafiks (LNG) tiek piešķirts nodokļu maksātājiem saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 11.daļu labprātīgai tādu nokavēto nodokļu maksājumu samaksai, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu (nokavējuma nauda tiek aprēķināta 1/2 apmērā no standarta likmes).

[3] Atbilstoši tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānam vai saistību dzēšanas plānam.