Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums par ziedojumiem uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem
Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums par ziedojumiem uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā – pieņemts Saeimā 30.03.2023., stājas spēkā 07.04.2023.

Likums papildināts ar jaunu 11.4 pantu –  Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojums ziedotājam, nosakot, ka nodokļa maksātājs, kurš ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai vai budžeta iestādei mantu vai finanšu līdzekļus, kas tiek novirzīti uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ir tiesīgs neiekļaut uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē ziedoto summu, nepiemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.panta pirmo daļu, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) ziedojuma mērķī, kas norādīts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu novirzīšanu Ukrainai;

2) ziedotājam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro.

 

Tādejādi, ziedojumu summas, kas tiek novirzītas uz Ukrainu palīdzības sniegšanai cietušajiem, ziedotājs pilnā apmērā attiecina uz saviem saimnieciskās darbības izdevumiem, tās neiekļauj uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē un neapliek ar nodokli.