VID aicina zvērinātu advokātu biroju klientus pārliecināties par to reģistrāciju Komercreģistrā

Pēc izmaiņām advokatūras tiesiskajā regulējumā Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina zvērinātu advokātu biroju klientus pārliecināties, ka izvēlētais advokātu birojs ir reģistrēts Komercreģistrā, lai attiecīgi tā izrakstītos rēķinus varētu atzīt klienta grāmatvedībā. Savukārt pašiem reģistrētajiem advokātu birojiem jāpievērš uzmanība, lai viņu darījumu partneri rēķinos norāda advokātu biroja jaunos rekvizītus.

 

2021.gada 16.martā stājās spēkā grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā[1], kas noteic, ka līdz šī gada 16.septembrim[2] zvērinātu advokātu birojam ir jāreģistrējas Komercreģistrā kā personālsabiedrībai vai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Pretējā gadījumā Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņem lēmumu par tā tiesībspējas zaudēšanu un par šo lēmumu informē VID, kurš, savukārt, izslēdz šo zvērinātu advokātu biroju no nodokļu maksātāju reģistra. Un tādā gadījumā šāds zvērinātu advokātu birojs vairs nav tiesīgs izsniegt saviem klientiem attaisnojuma dokumentus (rēķinus, kvītis u.c.).

Tādējādi aicinām visus zvērinātu advokātu biroju klientus, kā arī darījumu partnerus pirms sadarbības uzsākšanas vai attaisnojuma dokumenta noformēšanas pārliecināties par advokātu biroja tiesisko statusu Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas tīmekļvietnes sadaļā “Zvērināti advokāti”.

Ja zvērinātu advokātu birojs līdz 2021.gada 16.septembrim nav reģistrējies Komercreģistrā, bet turpina izrakstīt rēķinus par juridisko palīdzību, tad klients šī biroja izrakstītos rēķinus nevar atzīt savā grāmatvedībā, jo tas ir uzskatāms par likvidētu.

Savukārt, gadījumā, ja likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts zvērinātu advokātu birojs saņem rēķinu no darījuma partnera ar iepriekšējā zvērinātu advokātu biroja rekvizītiem, tad birojam ir jāvēršas pie sava darījuma partnera un jālūdz noformēt korektu rēķinu, proti, norādot Komercreģistrā reģistrēta zvērinātu advokātu biroja rekvizītus.

 


[1] Latvijas Republikas Advokatūras likuma 116.panta otrā daļa

[2] Latvijas Republikas Advokatūras likuma pārejas noteikumu 13.punkts