VID par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
VID par grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Valsts ieņēmumu dienests  19.05.2022. informatīvajā materiālā informē, ka 2022.gada 12.maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas 2022.gada 18.maijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.95 (2022/95.2).

Ar grozījumiem noteiktas šādas izmaiņas:

  • paplašināts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanas tvērums un palielināts likumā noteiktais dienu skaits līdz 90 kalendāra dienām, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu;
  • ar nodokli neapliekamo ienākumu veidu uzskaitījums papildināts ar bērna piedzimšanas pabalstu, ko darbiniekam piešķīris darba devējs.

 

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma regulējums

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīms turpmāk būs piemērojams arī sezonas strādniekiem, kuri tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu un zālāju platībās, tos veicot lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās, kas kārtējā gadā ir pieteiktas vienotajam platības maksājumam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.[1]

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātājus periodā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim varēs nodarbināt lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas (iepriekš – 65 kalendāra dienas) pie viena vai vairākiem sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājiem kopā.

Izmaiņas sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma piemērošanā stājas spēkā 2022.gada 19.maijā.

 

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamie ienākumi

Gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts un ar nodokli netiek aplikts darba devēja darbiniekam piešķirts bērna piedzimšanas pabalsts līdz 250 euro par katru vienās dzemdībās dzimušu bērnu, ja pabalsts izmaksāts sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas.[2]

Minētie grozījumi stājas spēkā 2022.gada 1.jūlijā un ir attiecināmi uz pabalstiem, kas izmaksāti par bērniem, kuri dzimuši pēc 2021.gada 31.decembra.

 

Informāciju sagatavoja 
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde

 


[1] Grozījumi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.12 panta pirmajā un trešajā daļā.

[2] Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 32.2 punkts un pārejas noteikumu 185.punkts.