Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts tiek papildināts ar Britu Virdžīnu salu teritoriju, Kostarikas Republiku, Māršala Salu Republiku un Krievijas Federāciju
Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts tiek papildināts ar Britu Virdžīnu salu teritoriju, Kostarikas Republiku, Māršala Salu Republiku un Krievijas Federāciju

Baltikons-Centrs piezīme:

Skat. arī aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, kas piemērojams, sākot ar 2023.gada 1.novembri


 

Otrdien, 27.jūnijā, valdībā tika atbalstīts Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts „Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts”. Apstiprinātie MK noteikumi stāsies spēkā 2023.gada 1.jūlijā, tāpēc Finanšu ministrija (FM) aicina nodokļu maksātājus pievērst īpašu uzmanību arī darījumiem ar personām, kas atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas Britu Virdžīnu salu teritorijā, Kostarikas Republikā, Māršala Salu Republikā un Krievijas Federācijā.


minētie noteikumi – 27.06.2023. Ministru kabineta noteikumi Nr. 333 uz šī materiāla publicēšanas dienu ir jau pieņemti galīgajā redakcijā un oficiāli publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”


 

Šobrīd spēkā esošie MK noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām (ar 2023.g. 1.jūliju spēku zaudējušie 17.12.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 819) nosaka, ka zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas ir Angiljas teritorija, ASV Guamas teritorija, ASV Samoa teritorija, ASV Virdžīnu salu teritorija, Bahamu Sadraudzība, Fidži Republika, Palau Republika, Panamas Republika, Samoa Neatkarīgā Valsts, Tērksas un Kaikosas salu teritorija, Trinidādas un Tobāgo Republika, Vanuatu Republika.

Savukārt, lai nodrošinātu zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksta atbilstību 2023.gada 14.februārī aktualizētajam Eiropas Savienības (ES) sarakstam ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, tajā, papildu jau esošajām valstīm un teritorijām, tiek iekļautas Britu Virdžīnu salu teritorija, Kostarikas Republika, Māršala Salu Republika un Krievijas Federācija.

Jaunajos MK noteikumos ir iekļauta tieša atsauce uz ES sarakstu un tā regulāru aktualizēšanu, lai novērstu turpmāku regulāru tehnisku grozījumu veikšanu un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku un savlaicīgāku reaģēšanu uz izmaiņām ES sarakstā. Proti, jaunie MK noteikumi paredz, ka pēc ES Padomes lēmuma par ES saraksta aktualizēšanu un tā publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, FM paziņos par aktualizēto zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, nosūtot to publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī publicējot FM tīmekļa vietnē.

 

Paredzētās izmaiņas nemaina MK noteikumos noteikto mērķi un būtību, kas jau šobrīd paredz ES saraksta pārņemšanu un regulāru aktualizēšanu, lai novērstu nodokļu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas iespējas. Tiek aktivizētas arī attiecīgās nodokļu normatīvajos aktos ietvertās nacionālās nodokļu bāzes aizsardzības normas (aizsargpasākumi).

Latvijas tiešo nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos ir noteikts speciāls nodokļa maksāšanas režīms (aizsargpasākumi) gadījumos, kad tiek veikti darījumi ar personām, kas atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās. Minētie aizsargpasākumi paredz, piemēram, pienākumu ieturēt nodokli izmaksas brīdī, liegumu nodokļa bāzes samazināšanai attiecībā uz ienākumu, kas gūts no akciju atsavināšanas, darījumus ar šādām personām uzskatīt par darījumiem ar saistītām personām, kā arī piemērot kontrolēto ārvalstu uzņēmumu noteikumus. Līdz ar to, lai piemērotu šos aizsargpasākumus, Valsts ieņēmumu dienests veic pastiprinātu uzraudzību attiecībā uz darījumiem, ko nodokļa maksātājs veic ar darījuma partneriem, kuri atrodas, ir izveidoti vai nodibināti zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs un teritorijās, kā arī šādos gadījumos pastāv paaugstināts audita veikšanas risks.

 

Noteikumu projekts skatāms Tiesību aktu projektu portālā: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/bae22c54-2a79-4f66-b63b-c1258613a469