Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2017.-2019.gadā
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes 2017.-2019.gadā
Periods  2018 — 2019.gads 2017.gads
Ministru kabineta noteikumi 19.12.2017 Nr. 786 06.12.2016 Nr. 759
Sociālāi apdrošināšanai pakļautas personas Darba devējs Darba ņēmējs Darba devējs Darba ņēmējs
KOPĒJĀ likme (likuma 18,panta 1.d. 2.p.) 35,09 34,09
24,09 11 23,59 10,50
PENSIJAS VECUMU sasniegušās (3.p.) 30,87 29,73
21,31 9,56 20,57 9,16
Izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs (4.p.) 32,64 31,57
22,52 10,12 21,85 9,72
Nodarbinātie ieslodzītie (5.p.) 29,57 28,74
20,40 9,17 19,89 8,85
Nodarbinātie ieslodzītie (п.5), kas sasniegusi pensijas vecumu (6.p.) 25,50 24,54
17,59 7,91 16,98 7,56
Likuma 1.p. 2.punkta “m”ap. norādītais kapitālsabiedrības valdes loceklis (7.p.) 27,73 26,84
Likuma 1.p. 2.punkta “m”ap. norādītais kapitālsabiedrības valdes loceklis, kas sasniedzis pensijas vecumu (8.p.) 25,50 24,54
PAŠNODARBINĀTAIS (9.p.) 32,15 31,13
PAŠNODARBINĀTAIS, kas sasniedzis pensijas vecumu (10.p.) 30,34 29,25
FIZISKĀ PERSONA – IIN maksātājs, kas nodarbojas ar nekustāmā īpašuma apkalpošanu apkalpo (11.p.) 27,27 26,38
Persona, kuras pastāvīga dzīvesvieta nav LR, pie darba devēju – ārvalstnieku (12.p.) 32,72 31,71
Persona, kuras pastāvīga dzīvesvieta atrodas LR, pie darba devēju – ārvalstnieku no ES, EEZ vai Šveices (13.p.) 35,09 34,09
Pensijas vecumu sasniegusi persona pie darba devēju – ārvalstnieku (14.p.) 30,87 29,73
Iekšzemes darba ņēmējs, kas ir idzienas pensijas saņēmējs vai invalīds – spesiālās pensijas saņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka (15.p.) 32,64 31,57
Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura ir pievienojusies pensiju apdrošināšanai (16.p.) 24,50 24,54
pensiju apdrošināšanai, invalīditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai. vēcāku apdrošināšanai (17.p.) 31,72 31,71
Brīvprātīgo iemaksu likme personai, kura ir pievienojusies visiem sociālās apdrošināšanas veidiem (18.p.) 34,09 34,09
Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmumu darbiniekam, kurš sasniedis pensijas vecumu (19.p.) 29,87 29,73
Brīvprātīgo iemaksu likme mikrouzņēmumu darbiniekam, kurš ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts sociālās pensijas saņēmējs (20.p.) 31,64 31,57