GRĀMATVEDĪBAS METODIKA – AKTUĀLAIS grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugu komplekts 2023

229,00 + PVN

Ar 2022.gada 1.janvāri jauns Grāmatvedības likums un MK 21.12.2021. noteikumi Nr. 877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” atjaunoja prasības grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanai.

Piedāvātais dokumentu komplekts pilnībā atbilst likuma 31.panta un noteikumu 8.nodaļas prasībām.

Skat. arī pilno dokumentu paraugu komplekta saturu PDF formātā.

 

Dokumenti ir piedāvāti rediģēšanai atklātos teksta redaktora MS-Word formātā, līdz ar to ir ērti transformējami konkrēta uzņēmuma specifikai.

Dokumentu pielāgošanas ērtībai tie satur krāsā izceltos brīdinājumus par fragmentiem, kur ir jāveic izvēli par labu konkrētai novērtēšanas metodei, grāmatvedības metodei utt.

Komplektā cenā ietilpst organizācijas dokumentu paraugu teksti, kā arī pielikumi ar citu nepieciešamo dokumentu paraugus (attaisnojamie dokumenti, pamatlīdzekļu  uzskaites dokumenti, degvielas u.c. ar transportlīdzekļiem saistītie dokumenti, vadības rīkojumi, veidlapas u.c.).
Kategorija:

Apraksts

Pilns grāmatvedības organizācijas dokumentu paraugu komplekts (turpmāk – «METODIKA»), kurš atbilst visu normatīvo aktu prasībām ar 2022. gada 1. janvāri.

 METODIKA atbilst Grāmatvedības likuma 31.panta un MK noteikumu Nr. 877 8.nodaļas prasībām.

Dokumentu teksti un pielikumi ir pieejami docx un xlsx datņu (failu) formātos, kas ir saderīgi ar programmu paketi MS Office 2007 vai jaunākiem versijām.

Saņemšanas (lējuplādes) ērtībai datnes ir apvienotas vienā ZIP formāta arhīvā.

Skat. arī pilno dokumentu paraugu komplekta saturu PDF formātā.

Komplekts sastāv no 14 nodaļām, ievada, satura un lietoto saīsinājumu saraksta. Komplekta kopējais apjoms – 155 lappuses (bez pielikumiem).

Cenā ietilpst arī pielikumi ar citu nepieciešamo dokumentu paraugiem (attaisnojamie dokumenti, dokumenti norēķiniem ar debitoriem, pamatlīdzekļu uzskaites dokumenti, degvielas uzskaites un citu ar transportlīdzekļu izmantošanu saistītie dokumenti, norēķinu personu dokumenti, inventarizāciju saraksti, vadības rīkojumi u.c.) Kopā – 47 pielikumi.

Sadaļā “Grāmatvedības politika” (apjoms 54 lappuses) ir sniegta detalizēta bilances posteņu, ienākumu un izdevumu uzskaite un novērtējums, kā arī vispusīgs grāmatvedības kontējumu variantu kopums, kas palīdzēs izveidot tieši Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas individualitāti.