Minimālā darba alga Latvijā 2021.gadā un iepriekšējos gados (1994. – 2020.)

MINIMĀLĀS DARBA ALGAS (amata mēnešalgas) apmērs Latvijas Republikā 2021.gadā un iepriekšējos gados (1994.-2020.g.)

Periods Minimālā mēnešalga Minimālā stundas tarifa likme Ministru kabineta noteikumi
LVL LVL/час
01.04.1994 – 30.09.1994 22,50 0,133 от 19.04.1994 N 89
01.10.1994 31.03.1996 28,00 0,165 от 01.10.1994 N 196
01.04.1996 31.12.1997 38,00 0,225 от 12.03.1996 N 59
01.01.1998 31.12.1998 42,00 0,251 от 19.11.1997 N 374
01.01.1999 – 30.06.2001 50,00 0,296 от 24.11.1998 N 439
01.07.2001 – 31.05.2002 60,00 0,355 от 06.03.2001 N 103
01.06.2002 – 31.12.2002 60,00 0,357 от 28.05.2002 N 215
01.01.2003 – 31.12.2003 70,00 0,419 от 27.12.2002 N 580
01.01.2004 – 31.12.2005 80,00 0,474 от 23.09.2003 N 535
01.01.2006 – 31.12.2006 90,00 0,535 от 25.10.2005 N 790
01.01.2007 – 31.12.2007 120,00 0,713 17.10.2006. N 858
01.01.2008 – 31.12.2008 160,00 0,962 28.08.2007. N 592
01.01.2009 – 31.12.2010 180,00 1,083 23.09.2008. N 791
01.01.2011 – 31.12.2012 200,00 1,189 30.11.2010. N 1096
01.01.2013 – 31.12.2013 200,00 1,203 30.11.2010. N 1096

(grozīti ar MK noteikumiem 09.10.2012. N 686)

  EUR EUR/st.
01.01.2014 – 31.12.2014 320,00 1,933 27.08.2013. N 665
01.01.2015 – 31.12.2015 360,00 2,166 27.08.2013. N 665

(grozīti ar MK noteikumiem 02.12.2014 N 734)

с 01.01.2016 – 31.12.2016 370,00 (LM noteiktas pēc MK noteikumu 24.11.2015 N 656 3.punkta formulas) 24.11.2015. Nr. 656
01.01.2017 – 31.12.2017 380,00 24.11.2015. N 656

(grozīti ar MK noteikumiem 25.10.2016 N 683)

01.01.2018 – 31.12.2020 430,00 24.11.2015. N 656

(grozīti ar MK noteikumiem 29.08.2017 N 511)

Ar 01.01.2021 500,00 Sk. stundas tarifu likmes pa 2021.g. mēnešiem

(LM noteiktas pēc MK noteikumu 24.11.2015. Nr. 656 3.punkta formulas)

24.11.2015. Nr. 656

(ред. правил КМ от от 24.11.2020 Nr. 707)