Nodokļu pārskati par valdes locekļu ienākumiem – VID jaunais informatīvais materiāls
Nodokļu pārskati par valdes locekļu ienākumiem – VID jaunais informatīvais materiāls

Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis detalizēto informatīvo materiālu, kas ir saistīts ar valdes locekļa ienākumiem.

 

Materiāls sniedz informāciju par IIN, VSAOI, URVN pārskatu aizpildīšanu un iesniegšanu, ja ar kapitālsabiedrības valdes locekli ir:

  • darba tiesiskās attiecības,
  • valdes loceklim ir noteikta atlīdzība ar citu civiltiesisku līgumu,
  • jāmaksā nodokļi no valdes locekļa domājamā ienākuma.

Nodokļu normatīvie akti nenosaka, kādas civiltiesiskās attiecības kapitālsabiedrībai jādibina ar savu izpildinstitūciju – valdes locekli, kā arī nereglamentē privātpersonu civiltiesisko attiecību juridisko formu.

Pilnvarojuma/vadības līgums ir viens no biežāk izmantotajiem līgumu veidiem tiesiskajās attiecībās ar valdes locekļiem. Pilnvarojuma līgums var būt ar atlīdzību vai bez atlīdzības.

Proti, jā ar valdes locekli ir noslēgts šāda veida līgums ar atlīdzību, par viņu tiek sniegta informācija “Ziņas par darba ņēmējiem” kurās norāda ziņu kodu 11 un amata “Valdes loceklis” kodu 1120 14 atbilstoši Profesiju klasifikatoram;

Ja valdes loceklim nav noteikta atlīdzība, tad valdes loceklis nav darba ņēmējs, par valdes locekli nav jāsniedz ziņas par darba ņēmējiem un DDZ šo valdes locekli nenorāda, izņemot, ja izpildās kritēriji, kad jāmaksā IIN un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma minimālās algas apmērā – saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.9 daļu.

Ar valdes locekli var būt noslēgts arī darba līgums.