Ar 16.maiju tika apturēta nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju
Ar 16.maiju tika apturēta nodokļu konvencija starp Latviju un Krieviju

2022.gada 16.maijā Saeima pieņēmusi likumu “Grozījums likumā “Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem un tā Protokolu“. Grozījumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 12.05.2022. Nr.91A (papildus laidiens).

 

Grozījumi papildina likumu ar jaunu 5.pantu, kura aptur Līguma un tā Protokola darbību no šī gada 16. maija “līdz brīdim, kad Krievijas Federācija izbeidz starptautisko tiesību pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu, tajā skaitā izved savus bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un pilnībā atjauno Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti atbilstoši starptautisko tiesību prasībām, un pilnībā atlīdzina Ukrainai par izdarītajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem”.

Faktiski šī termiņa noteikšana nozīme, ka līgums ir pārtraukts ar 2022.g. 16.maiju uz nenoteiktu – diezgan ilgu – laiku.

 

Likumā nav paredzēti nekādi pārejas noteikumi, kas ļauj domāt, ka 2022.gadā šis starptautiskais līgums darbojās daļēji – pirmo 4,5 mēnešu laikā.

 

Sk. arī uzziņu informāciju – “Latvijas Republikas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu: valsts saraksts un statuss”