Darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji, var pretendēt uz dīkstāves pabalstu

Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām izmaksā dīkstāves pabalstu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem šo pabalstu nepiešķir darbiniekiem, kuri vienlaikus ir nodarbināti valsts vai pašvaldības institūcijā vai kapitālsabiedrībā vai veic saimniecisko darbību, un pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas valsts un pašvaldību budžeta iestādēs.

Asistenta pakalpojuma sniedzēji vairumā gadījumu ir privātpersonas, kuras uz līguma pamata ar pašvaldību sniedz asistenta pakalpojumu personām ar invaliditāti pārvietošanās atbalsta ārpus mājas nodrošināšanai. Asistentam tiek maksāts atbilstoši nostrādāto stundu skaitam, kas atkarīgs no personas darbībām un nepieciešamības pārvietoties ārpus mājokļa. Vidējais asistenta atalgojums ir zems un nenodrošina iztiku. Visbiežāk asistents sniedz pakalpojumu līdz 40 stundām mēnesī un līdz ar to saņem samaksu zem 100 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas. Neliela daļa no asistentiem ir cilvēki, kuri, strādājot kādā uzņēmumā par darba ņēmējiem vai esot pašnodarbinātiem citā jomā, vienlaikus ir uzņēmušies saistības un kļuvuši par asistenta pakalpojuma sniedzējiem pašvaldībā.

Asistenta pakalpojuma personām ar invaliditāti sniedzēji nestrādā pašvaldības sociālajā dienestā kā pastāvīgi darbinieki, bet gan sniedz valsts apmaksātu pakalpojumu noteiktu stundu apjomā. Tādējādi gadījumos, kad asistents vienlaikus ir darba ņēmējs uzņēmumā vai pašnodarbinātā persona citā jomā, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, un kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam, asistentam ir tiesības saņemt gan dīkstāves pabalstu, gan samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu.

Tā kā nav iespējams automātiski nošķirt asistenta pakalpojuma sniedzējus no citiem pašvaldības darba ņēmējiem, personai, kura pretendē uz dīkstāves pabalstu, jāiesniedz iesniegums VID brīvā formā par to, ka viņa ir asistenta pakalpojuma sniedzējs. Informāciju par to, ka persona ir asistenta pakalpojuma sniedzējs, savā iesniegumā par dīkstāves pabalsta piešķiršanu uzņēmuma darbiniekiem var norādīt arī krīzes skartais darba devējs.

 

Informāciju sagatavoja:
Labklājības ministrija