Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” ar 01.01.2023.

Grozījumi stājas spēkā ar 2023.gada 1.janvārī – vienlaicīgi ar attiecīgiem Grozījumiem Finanšu stabilitātes nodevas likumā.

Likums papildināts jaunu nodevu – finanšu stabilitātes nodevu, kuru  nodokļu maksātājs iemaksā vienotajā nodokļu kontā  un tā norādīta kā izņēmums valsts nodevām, kuras tiek iemaksātas valsts budžetā attiecīgās valsts nodevas administrācijas norādītajos budžeta kontos.