Grozījumi PVN atmaksas kārtībā trešās valsts reģistrētam nodokļa maksātājam
Grozījumi PVN atmaksas kārtībā trešās valsts reģistrētam nodokļa maksātājam

Ministru kabineta 2024.gada 9.janvārī noteikumi Nr.4 “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1507 “Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam nodokļa maksātājam””

 

Grozījumi veikti, lai precizētu trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrēta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja, kas neveic saimniecisko darbību Eiropas Savienībā, tiesības saņemt PVN atmaksu par iekšzemē saņemtajiem ar nekustamo īpašumu saistītajiem pakalpojumiem, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto, un darījumiem atsevišķu īpašo PVN režīmu ietvaros. Atbilstoši grozījumiem trešās valsts vai trešās teritorijas reģistrētam PVN maksātājam ir noteiktas tiesības:

  1. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, ja tos izmanto darījumiem, kuros par PVN samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs, ja tas ir reģistrēts atmaksas dalībvalsts PVN maksātājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 89.panta otrajā daļā noteikto;
  2. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t.sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ja tos ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, un preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.2 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb OSS Ārpussavienības režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai;
  3. saņemt PVN atmaksu par Latvijas teritorijā iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem (t. sk. pakalpojumiem, kas saistīti ar nekustamo īpašumu), ko ir snieguši atmaksas dalībvalsts reģistrēti PVN maksātāji, ja preces un pakalpojumi izmantoti Pievienotās vērtības nodokļa likuma 140.4 pantā noteiktā īpašā nodokļa režīma jeb IOSS režīma ietvaros veicamo darījumu nodrošināšanai.