Ir noteikta minimāla mēneša darba alga 2023. un 2024. gadam
Ir noteikta minimāla mēneša darba alga 2023. un 2024. gadam

11.novembrī ir izsludināts likums “Grozījumi Darba likumā” (pieņemts Saeimā 27.10.2022.), kurā noteikts minimālās darba algas apmērs:

  • no 2023.gada 1.janvāra – 620 eiro mēnesī, bet
  • no 2024.gada – 700 eiro mēnesī – sk. pārejas noteikumu 26. un 27. punkti.

 

Grozījums stāsies spēkā 2022.gada 25.novembrī.

2021. un 2022. gadā minimālā mēneša darba alga bija 500 eiro.

 

Sk. arī informāciju par minimālās mēneša darba algas izmaiņām iepriekšējos gados.