Izmaiņas neapliekamā minimuma aprēķinā

Valsts ieņēmumu dienests savā mājaslapā ievietotā informatīvajā materiālā paziņo, ka 2019.gada 19.novembrī ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai”[1].

Grozījumi 2019.gada 21.novembrī ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.235 un stājās spēkā 2019.gada 22.novembrī.

Būtiskākie grozījumi ir piemērojami no 2020.gada 1.janvāra:

  • paaugstināts maksimālais gada neapliekamais minimums līdz 3600 euro;
  • paaugstināts apliekamo ienākumu apmērs līdz 6000 euro, kam piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;
  • iekļauts jauns koeficients Valsts ieņēmumu dienesta (VID) prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formulā.

No 2020.gada paaugstina maksimālo gada neapliekamo minimumu līdz 3600 euro gadā (300 euro mēnesī)[2] un apliekamos ienākumus, kam piemērojams maksimālais neapliekamais minimums, līdz 6000 euro gadā (500 euro mēnesī)[3].

Tādējādi no 2020.gada maksimālais neapliekamais minimums 300 euro mēnesī tiks piemērots tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi nepārsniedz 500 euro mēnesī.

VID, prognozējot mēneša neapliekamo minimumu, piemēro jaunu koeficientu – ienākumu pieauguma koeficientu 1,09.

Minētais koeficients ir ieviests, lai iespējami novērstu situācijas, kad iedzīvotājiem gada laikā, pieaugot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu apmēram, ir piemērots lielāks VID prognozētais mēneša neapliekamais minimums nekā tas faktiski būtu piemērojams.

Tādējādi tiek mazinātā iespēja, ka iedzīvotajiem veidojas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksa, attiecīgi pienākums iesniegt gada ienākumu deklarāciju un samaksāt papildus aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests


[1] Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr.532 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai””.

[2] 2019.gadā noteiktais gada neapliekamais minimums ir 2760 euro gadā (230 euro mēnesī).

[3] 2019.gadā noteiktais ienākumu apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu, ir 5280 euro (440 euro mēnesī).