Līdz 15.decembrim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam
Līdz 15.decembrim var atteikties vai reģistrēties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam

Līdz 2021.gada 15.decembrim (ieskaitot) pašreiz jau reģistrētie saimnieciskās darbības veicēji, kas darbojas mikrouzņēmuma nodokļa režīmā, var paziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) par savu lēmumu neturpināt darbību šajā režīmā 2022.gadā. To var izdarīt, iesniedzot iesniegumu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

 

Tas neatteicas mikrouzņēmuma nodokļa režīmu izmantojošām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), jo, ņemot vērā 2020.gada nogalē pieņemtās izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, sākot ar 2022.gada 1.janvāri tās SIA, kam šobrīd ir mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss, to zaudēs un automātiski kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātājām.

Pēc 2022.gada 1.janvāra mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusā bez izmaiņām varēs turpināt darboties, ja nav reģistrēts kā PVN maksātājs:

  • individuālais komersants,
  • individuālais uzņēmums,
  • zemnieka vai zvejnieka saimniecība,
  • fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās darbības veicējs.

Taču, ja esošie mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji – saimnieciskās darbības veicēji – nākamgad vairs nevēlas turpināt savu darbību tieši šajā statusā, tad no tā var atteikties, līdz 2021.gada 15.decembrim vēršoties VID.

Ja saimnieciskās darbības veicējs vēlas mainīt savu mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, ir jāiesniedz iesniegums VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sagatavot dokumentu / No veidlapas / Nodokļu maksātāju reģistrācijas un datu izmaiņu veidlapas / Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācija”. Tālāk ir jāizvēlas reģistrācijas veids, kurā cilvēks vēlas reģistrēties, mainīt datus vai slēgt, proti, “Saimnieciskās darbības veicējs”, un tad jāveic atbilstošās izmaiņas mikrouzņēmumu maksātāja statusā.

Esošajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – saimnieciskās darbības veicējiem, kuri arī 2022.gadā vēlas saglabāt šo statusu, atsevišķs pieteikums par to nav jāsniedz.

Savukārt tie iedzīvotāji, kuri vēl tikai uzsāks savu saimniecisko darbību, varēs pieteikties MUN statusam uzņēmējdarbības uzsākšanas brīdī.

Plašāka informācija par mikrouzņēmuma nodokļa maksāšanas režīmu pieejama VID tīmekļvietnes sadaļā “Privātpersonām/Saimnieciskās darbības veicēji/Mikrouzņēmumu nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.