VID Informatīvais materiāls Patēriņa cenu indekss īpašuma pārdošanas ienākuma noteikšanai
VID Informatīvais materiāls Patēriņa cenu indekss īpašuma pārdošanas ienākuma noteikšanai

Centrālās statistikas pārvaldes noteiktais patēriņa cenu indekss par pēdējiem 10 gadiem ir:

  • 2020.gadam – (2009=100) ir 115,6 jeb koeficients 1,156;
  • 2019.gadam – (2008=100) ir 116,4 jeb koeficients 1,164;
  • 2018.gadam – (2007=100) ir 131,0 jeb koeficients 1,310;
  • 2017.gadam – (2006=100) ir 140,1 jeb koeficients 1,401.

Pārdodot nekustamo īpašumu, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu nosaka, no nekustamā īpašuma pārdošanas cenas atņemot iegādes vērtību un īpašumā veikto ieguldījumu vērtību nekustamā īpašuma turēšanas laikā.

Ja nekustamais īpašums iegūts īpašumā līdz 2000.gada 31.decembrim un nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību, par tā iegūšanas vērtību uzskata aktuālo nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību nekustamā īpašuma atsavināšanas gadā, kura koriģēta, kadastrālo vērtību dalot ar patēriņa cenu indeksu par pēdējiem 10 gadiem pirms nekustamā īpašuma atsavināšanas.

 

Piemērs
2020.gada 17.janvārī par 20 000 euro pārdots nekustamais īpašums:
– kas nav bijis deklarētā dzīvesvieta un nav vienīgais īpašums;
– kas iegādāts 1998.gada 14.februārī, un īpašnieka rīcībā nav dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma iegādes vērtību;
– kura kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī ir 12 000 euro.
Ar nodokli apliekamais ienākums ir 9 619,38 euro (20 000 – 12 000/1,156).
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir 1923,88 euro (9 619,38 x 20 %).

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde