MK noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām ir mainīti sakarā ar jaunu nodokļa maksātāju rašanos
MK noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām ir mainīti sakarā ar jaunu nodokļa maksātāju rašanos

Ministru kabineta 2023.gada 14.februāra noteikumi Nr.60 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.300 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību””

 

Grozījumi veikti, lai nodrošinātu akcīzes preču deklarēšanas iespēju četriem jauniem akcīzes nodokļa maksātājiem, kas definēti 2022.gada 13.oktobrī pieņemtajā likumā “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (spēkā no 13.02.2023.).

Saistībā ar patēriņam nodoto akcīzes preču pārvietošanu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti un akcīzes preču tālpārdošanu, akcīzes nodokļu maksātāji ir:  sertificēts saņēmējs, īslaicīgi sertificēts saņēmējs, nosūtītājs tālpārdošanā un nodokļa maksātāja pārstāvis. Ņemot vērā minēto jaunā redakcijā izteikts 1.; 2.1; 3. un 4.pielikums.

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija (2.1 pielikums) papildināta ar jaunu nodokļa maksātāja statusu – uztura bagātinātāju ražotājs, kas nodrošina skaidru  deklarēšanas un nodokļa aprēķināšanas kārtību uztura bagātinātāju, kuri satur etilspirtu, ražotājiem, kuru saražoto uztura bagātinātāju iepakojuma vienība pārsniedz 150 mililitrus.