Nodokļus par pasta sūtījumiem palīdzēs aprēķināt īpašs kalkulators
Nodokļus par pasta sūtījumiem palīdzēs aprēķināt īpašs kalkulators

Lai iedzīvotāji jau pirms pirkuma veikšanas internetā varētu uzzināt, cik liela nodokļu summa būs jāmaksā par izvēlēto preci, Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir izstrādājis nodokļu aprēķina kalkulatoru pasta sūtījumiem. Tas palīdzēs cilvēkiem, kuri iegādājas preces internetveikalos vai e-komercijas platformās un saņem sūtījumus no valstīm ārpus Eiropas Savienības, noskaidrot, kāda būs kopējā summa, kas jāsamaksā par izvēlēto preci.

Izvēloties kādu preci trešo valstu interneta veikalā, iedzīvotāji pirms pirkuma veikšanas ar nodokļu aprēķina kalkulatora palīdzību var uzzināt, kādi nodokļi un cik liela to kopējā summa būs jāmaksā, saņemot šo pirkumu.

“Ikdienā, sniedzot konsultācijas, mēs regulāri saņemam iedzīvotāju jautājumus par nodokļu aprēķināšanu pasta sūtījumiem. Nodokļu piemērošana ir atkarīga no sūtījuma kopējās vērtības, no tā, kāda veida preces ir sūtījumā, un citām niansēm. Tāpēc esam izstrādājuši vienkārši lietojamu elektronisko rīku, kas ļaus katram patstāvīgi noskaidrot maksājamo nodokļu summu. Izmantojot nodokļu aprēķina kalkulatoru, cilvēks vēl pirms pirkuma veikšanas varēs izvērtēt, vai, ņemot vērā maksājamos nodokļus, būtu izdevīgi iegādāties konkrēto preci trešo valstu e-komercijas platformā,” – norāda VID Muitas pārvaldes Muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.

Cilvēkam aizpildot tikai dažas ailes kalkulatorā, tas aprēķina pievienotās vērtības nodokļa (PVN) summu un, ja tie precei ir piemērojami, tad arī muitas nodokļa un akcīzes nodokļa summas. Ja par preci jāmaksā dažādi nodokļi, kalkulators aprēķina gan katra nodokļa summu atsevišķi, gan kopējo maksājamo summu. Kalkulators ir pieejams latviešu, angļu un krievu valodā.

Nodokļu aprēķins kalkulatorā ir aktuāls aprēķina veikšanas dienā, un tas var mainīties atkarībā no izmaiņām normatīvajos aktos vai mainoties valūtas kursam.

Kalkulators ir paredzēts iedzīvotājiem nodokļu aprēķināšanai par tādiem pasta sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 1000 eiro, svars nepārsniedz 1000 kilogramus un kuros esošās preces ir atrodamas kalkulatorā iekļautajā preču klasifikatorā (tajā ir ietvertas preces, uz kurām neattiecas preču pārvietošanas ierobežojumi vai aizliegumi).

Lai gan liela daļa internetveikalu un e-komercijas platformu pārdod preces īpašajā PVN režīmā, kas dod tiesības PVN iekasēt jau pirkuma brīdī, tomēr, ja šāds režīms netiek izmantots, tad nodokļu aprēķina kalkulators ir vērtīgs palīgs, lai laikus noskaidrotu, kādi nodokļi un cik liela to kopējā summa būs jāmaksā, saņemot sūtījumu.

 

Kalkulators pasta sūtījumu nodokļu aprēķināšanai ir pieejams VID tīmekļvietnes sadaļā “Pasta sūtījumi”.