Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām veidlapa

2021.gada 7.septembrī ir pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.610 “Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju”, kas 2021.gada 9.septembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.174 (2021/174.4) un stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Šie noteikumi aizstāj šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumus Nr.677 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem”.

 

Administratīvā sloga mazināšanas nolūkā turpmāk paziņojuma veidlapa  nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai  Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Paziņojumā deklarējamo ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu  kodu saraksts ar paskaidrojumiem turpmāk būs pieejams Valsts ieņēmumu  dienesta (VID) publiskajā tīmekļvietnē.

 

Netiek mainīta paziņojumā iekļaujamā informācija, paziņojuma iesniegšanas kārtība EDS, kā arī ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sistēma.

Turpmāk VID informēs par izmaiņām ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā VID publiskajā tīmekļvietnē un EDS ne vēlāk kā 60 dienas pirms paziņojuma iesniegšanas termiņa.

 

Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu saraksts tiks publicēts līdz 2021.gada 1.novembrim, un par to sīkāk informēsim papildus.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde