Precizēti NILLTPFN likuma subjektu pienākumi, veicot klientu elektronisko identifikāciju
Precizēti NILLTPFN likuma subjektu pienākumi, veicot klientu elektronisko identifikāciju

Ministru kabineta 2022.gada 7.jūnija noteikumi Nr.331 “Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 3.jūlija noteikumos Nr.392 “Kārtība, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju””

Grozījumi veikti, lai precizētu noteikumu nosaukumu un tajā lietoto terminoloģiju un veicinātu uz riska novērtējuma balstītas pieejas īstenošanu klienta identifikācijā. Noteikumi precizē Noziedzīgi iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma un prolifēracijas finansēšanas novēršanas likuma subjekta pienākumu klienta identifikācijai izmantot Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā noteikto nacionāls elektroniskās identifikācijas līdzekli klienta neklātienes identifikācijai.