VID informē par nodokļa aprēķināšanu 2018. un 2019.gada ienākumu deklarācijās

Ņemot vērā 2020.gadā veiktās izmaiņas nodokļu jomā, Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ar likumu ir noteikts pienākums aizpildīt gada ienākumu deklarācijas to cilvēku vietā, kuri nav iesnieguši obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas par 2018. un 2019.gadu. Tā kā vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku to joprojām nav izdarījuši, VID ir uzsācis aizpildīt šīs deklarācijas un aprēķināt nodokli, pamatojoties uz VID rīcībā esošajiem datiem par personas ieņēmumiem.

 

Lai informētu šos iedzīvotājus par aizpildītajām deklarācijām un tajās aprēķināto nodokļa summu, kā arī par iespējām precizēt šo deklarāciju un maksājamo summu samazināt, VID, sākot ar šī gada 7.aprīli, pakāpeniski izsūtīs vēstules gan Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), gan arī papīra formātā – tiem cilvēkiem, kas nav EDS lietotāji.

Šajās vēstulēs izskaidrots arī tas, ka cilvēks var samazināt vai precizēt VID aprēķināto nodokļu summu, iesniedzot precizētu attiecīgā gada ienākumu deklarāciju un pievienojot tai iztrūkstošo informāciju, piemēram, maksājuma dokumentus par attaisnotajiem izdevumiem (ārstniecību, izglītību u.c.), precizēt apliekamos/neapliekamos ienākumus vai citas deklarācijas sadaļas.

VID pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri ir iesnieguši gada ienākumu deklarācijas un samaksājuši aprēķināto nodokli. VID arī tagad pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri līdz vēstules saņemšanai būs iesnieguši deklarāciju un nomaksājuši aprēķināto nodokli.

VID pakāpeniski turpinās informēt par aizpildītajām deklarācijām un tajās aprēķināto nodokļa summu tos iedzīvotājus, kam obligāti bija jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2018. un 2019.gadu, taču tas joprojām nav izdarīts.

Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuri vēl nav iesnieguši gada ienākumu deklarācijas, iesniegt tās brīvprātīgi!

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.