VID informē: Uzņēmumi var ziedot un izmantot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu vairākos veidos

2018.gadā uzņēmēji, kuri ziedo, var izvēlēties vienu no trim uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu veidiem.

Uzņēmējiem ir tiesības ziedot bez ierobežojumiem. Tāpat kā līdz šim nodokļa atvieglojumu ziedojumam piemēro noteiktā apmērā un tikai tad, ja uzņēmējs ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura pilda Kultūras ministrijas deleģētās funkcijas. Taču veidi, kā saņemt atlaides, ir vairāki, tādējādi tagad uzņēmējs var izvēlēties izdevīgāko variantu. Ziedotājs pārskata gada laikā var piemērot vienu no turpmāk minētajiem atvieglojumu veidiem.

 

Ziedojuma apmēra noteikšanai izmanto iepriekšējā gada peļņu

Izvēloties šo ziedojuma veidu, ar uzņēmumu ienākuma nodokli neapliek ziedoto summu, kura nepārsniedz 5 % no uzņēmuma pērnā gada peļņas. Ziedojums ir uzskatāms par saimnieciskās darbības izdevumiem, no kuriem uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā.

 

Piemērs

Iepriekšējā gada peļņa = 1000 euro. Maksimāli pieļaujamais ziedojums, no kura nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, = 50 euro (5 % no 1000 euro).

Ja faktiski ziedotā summa ir 90 euro, tad 50 euro no ziedojuma summas ar nodokli neapliek, bet 40 euro iekļauj nodokļa bāzē un no tās maksā nodokli.

 

Ziedojuma apmēra noteikšanai izmanto iepriekšējā gada darba samaksas apmēru

Izvēloties šo ziedojuma veidu, uzņēmumu ienākuma nodokli nemaksā no ziedotās summas, kura nepārsniedz 2 % no iepriekšējā gada aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi.

 

Piemērs

Iepriekšējā gada bruto darba samaksa uzņēmumā = 3000 euro.

Maksimāli pieļaujamais ziedojums, no kura nebūs jāmaksā uzņēmumu ienākuma nodoklis, = 60 euro (2 % no 3000 euro).

Ja faktiski ziedotā summa ir 70 euro, tad no 60 euro nodoklis nav jāmaksā, bet 10 euro iekļauj nodokļa bāzē un apliek ar nodokli.

 

Ziedojuma apmērs samazina uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm

Ja uzņēmums aprēķina dividendes no 2018.gada peļņas, tad tas aprēķina uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm. Šo nodokļa summu var samazināt par 75 % no ziedojuma, bet ne vairāk kā 20 % no nodokļa summas.

Piemērs

Aprēķinātais nodoklis no dividendēm ir 240 euro.

Ziedotā summa ir 70 euro. Atvieglojuma summa ir 52,50 euro (75 % no 70 euro).

Maksimāli pieļaujamā atvieglojuma summa ir 48 euro (20 % no 240 euro).

Tātad nodokļa summu 240 euro samazina par atvieglojumu 48 euro, tādējādi budžetā maksājamais nodoklis ir 192 euro (240 euro – 48 euro).

Savukārt ziedoto summu 70 euro iekļauj nodokļa bāzē (kā ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu) un no tās samaksā uzņēmumu ienākuma nodokli.

Ja aprēķinātais nodoklis no dividendēm būtu lielāks, piemēram, 500 euro, tad atvieglojumu varētu piemērot pilnā apmērā, t.i., 52,50 euro.

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu nosaka Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants. Plašāka informācija pieejama VID tīmekļa vietnē sadaļā “Uzņēmumiem” – “Nodokļi” – “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” – “Informatīvie un metodiskie materiāli” – “Metodiskais materiāls par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu ziedotājiem”.