VID sāk publiskot informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem dienesta pieņemtajiem lēmumiem

Lai nodrošinātu sabiedrības tiesības uz informāciju par būtiskākajiem juridisko personu nodokļu un muitas jomas normatīvo aktu pārkāpumiem un veicinātu nodokļu maksātāju godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu (nodevu) saistību izpildi, Valsts ieņēmumu dienests (VID) publisko informāciju par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem.

 

VID publisko informāciju par šādiem VID pieņemtajiem lēmumu veidiem attiecībā uz juridiskajām personām:

  1. a) lēmumi par nodokļu revīzijas (audita) rezultātiem;
  2. b) lēmumi par datu atbilstības pārbaudes rezultātiem;
  3. c) lēmumi, ar kuriem precizēts nodokļu apmērs saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.panta 5.2 un 5.3daļu;
  4. d) lēmumi, ar kuriem konstatēts muitas maksājumu parāds;
  5. e) lēmumi, ar kuriem atteikta pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksa.

Informācija ir apskatāma VID tīmekļvietnē sadaļā “Par mums/VID lēmumi”. Publikācijā tiek norādīta šāda informācija par pieņemto VID lēmumu: juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs, pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās datums, pieņemtā lēmuma būtība un nolemjošā daļa, kā arī informācija, vai lēmums ir pārsūdzēts tiesā.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme uzsver, ka tas var radīt būtisku pavērsienu godprātīgas nodokļu nomaksas uzlabošanā, jo sabiedrībai beidzot būs tiesības zināt, kādus lēmumus VID ir pieņēmis. “Gadiem ilgi nodokļu administratoram ir aizliegts izpaust par nodokļu maksātāju bez viņa piekrišanas jebkādu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, pildot darba pienākumus. Šāda situācija ir devusi zaļo gaismu dažādām spekulācijām, maldiem, kā arī dubultai morālei pret nodokļu maksātājiem. Tagad sabiedrībai būs tiesības uzzināt šo informāciju, un tas dos savu artavu ēnu ekonomikas mazināšanai. VID attiecīgās likuma normas izmaiņas iniciēja pirms vairāk nekā diviem gadiem, un varu paust gandarījumu par šo rezultātu,” tā I.Jaunzeme.

Informācija par VID lēmumiem tiek publiskota septiņu darbdienu laikā pēc tam, kad attiecīgais lēmums ir kļuvis neapstrīdams vai ir pārsūdzēts tiesā un tā darbība nav apturēta. Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiks atcelts, bet ne ilgāk kā trīs gadus pēc tā publiskošanas.

Informācija par sabiedrībai nozīmīgiem VID pieņemtajiem lēmumiem tiek publiskota saskaņā ar 2021.gada 6.jūlijā Saeima pieņemto likumu “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””[1]. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 34.punkts (redakcijā, kas stājas spēkā 2021. gada 5.augustā) attiecas tikai uz tiem lēmumiem, kurus VID izdevis, sākot ar 2021.gada 5.augustu un kuri kļuvuši neapstrīdami.