Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jādeklarē; nodokļi nav jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro
Visi dāvanu sūtījumi no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir jādeklarē; nodokļi nav jāmaksā, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro

Tuvojoties Ziemassvētkiem, atgādinām, ka visas dāvanas, ko iedzīvotāji saņem sūtījumos no valstīm ārpus Eiropas Savienības, ir jādeklarē. Deklarācija muitā ir jāiesniedz par visiem sūtījumiem, neatkarīgi no preču vērtības, savukārt preču vērtība tiek ņemta vērā, piemērojot atbrīvojums no nodokļiem. Ja dāvanā ietverto preču vērtība nepārsniedz 45 eiro, nodokļi nav jāmaksā, bet ja to vērtība ir lielāka, saņemot sūtījumu, ir jāsamaksā nodokļi.

 

Prasība deklarēt visus sūtījumus Eiropas Savienībā (ES) ir spēkā no 2021.gada 1.jūlija, un tā attiecas uz sūtījumu saņemšanu no jebkuras valsts, kas nav ES dalībvalsts, tajā skaitā no Apvienotās Karalistes, Norvēģijas, Šveices.

Saņemot no pasta operatora ziņu par muitojamu sūtījumu, persona var izvēlēties, vai deklarāciju muitā iesniegs pati, vai uzticēs šo pienākumu veikt pasta operatoram.

Ja deklarāciju persona vēlas iesniegt pati, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšana sistēmu (EDS), ir jāzina, kas ir sūtījumā. To var noskaidrot, vai nu pajautājot dāvanas nosūtītājam, vai arī vēršoties pie pasta operatora, piemēram, savā pasta nodaļā, ja piegādātājs ir VAS “Latvijas Pasts”.

Dāvanas nosūtītājs pavaddokumentā norāda ziņas par sūtījuma saturu, līdz ar to informācija par precēm sūtījumā ir attiecīgā pasta operatora – sūtījuma piegādātāja rīcībā. Tāpēc lietderīgi apsvērt iespēju šajā gadījumā izmantot pasta operatora piedāvāto sūtījumu atmuitošanas maksas pakalpojumu.

Kad nosūtītājs nodod pasta operatoram sūtījumu, viņš aizpilda pavaddokumentu, kurā norāda ziņas par sūtījuma veidu, saturu un vērtību. No tā, cik rūpīgi sūtījuma pavaddokumentā katru aili ir aizpildījis dāvanas nosūtītājs, ir atkarīgs, vai saņēmējs varēs saņemt sūtījumu ātri un bez liekiem apgrūtinājumiem. Piemēram, ja dāvanas nosūtītājs, kurš dzīvo Apvienotajā Karalistē, kā sūtījuma veidu pavaddokumentā ir atzīmējis nevis “Dāvana”, bet “Cits”, tas tiek klasificēts kā komerciāls sūtījums, par kuru jāmaksā nodokļi no pilnas sūtījuma vērtības un piegādes izmaksām.

Lai sūtījumam varētu piemērot atbrīvojumus no nodokļiem, pavaddokumentā nosūtītājam precīzi un korekti ir jānorāda preču vērtība muitas vajadzībām. Ja dāvinājuma  sūtījuma vērtība nepārsniedz 45 eiro, tiek piemērots atbrīvojums no muitas nodokļa un  pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Ja preču vērtība ir no 45 eiro līdz 150 eiro, ir jāmaksā PVN, bet, ja pārsniedz 150 eiro, jāmaksā PVN un muitas nodoklis.

Nodokļu aprēķina bāzē par dāvanām nav jāiekļauj piegādes izmaksas. Aizpildot VID EDS vienkāršoto importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, tajā ir jānorāda tikai preču vērtība; aile “Piegādes izmaksas” ir jāatstāj tukša.

Papildus jāņem vērā, ka uz priekšmetiem, kas saņemti kā dāvanas, attiecas tiesību aktos noteiktie pārvietošanas ierobežojumi un aizliegumi.

 

Plašāku informāciju par pasta sūtījumu muitošanu, kā arī par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un smaržu daudzumu, kam dāvanu sūtījumā tiek piemērots atbrīvojums no nodokļiem, aicinām skatīt VID tīmekļvietnes sadaļā “Pasta sūtījumi”.  Instrukcija deklarācijas aizpildīšanai VID EDS – “Kā aizpildīt Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem (dāvanām)” – ir pieejama sadaļā “Sūtījumu muitošana un saņemšana”. Savukārt par precēm, uz kurām attiecas ierobežojumi vai aizliegumi, aicinām lasīt VID tīmekļvietnes sadaļā “Ierobežojumi un aizliegumi preču pārvietošanai”.