Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” spēkā no 02.05.2023.
Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” spēkā no 02.05.2023.

Grozījumi likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu” – pieņemts Saeimā 30.03.2023., spēkā no 02.05.2023.

Likums papildināts ar jaunu 4.3 pantu – Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk- VID) valsts informācijas sistēmas

Grozījumi veikti, lai  pilnveidotu, uzskaitītu un ārējos normatīvajos aktos nostiprinātu VID informācijas sistēmu tiesisko ietvaru atbilstoši Valsts informācijas sistēmu likumam un Vispārīgajai datu aizsardzības regulai saistībā ar VID valsts informācijas sistēmu darbību un tajā ietverto fizisko peronu datu apstrādi un tādejādi vienā likumā ietvertu un noteiktu VID kā valsts informāciju sistēmas pārzinim noteiktos mērķus, uzdevumus un funkcijas, kuru īstenošanai izveidotas likumā uzskaitītās valsts informācijas sistēmas.