Minimālās darba algas stundas tarifa likmes pa 2024.gada mēnešiem
Minimālās darba algas stundas tarifa likmes pa 2024.gada mēnešiem

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2024.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 176 8
(1.janvāris)
0 184 669,57 30,4348 700,00 700 3,8043
Februāris 168 0 0 168 700,00 0 700,00 700 4,1667
Marts 159 8
(29.marts)
1
(28.marts)
168 662,50 37,5 700,00 700 4,1667
Aprīlis 167 8
(1.aprīlis)
1
(30.aprīlis)
176 664,2045 35,7955 700,00 700 3,9773
Maijs 167 16
(1., 6.maijs)
1
(3.maijs)
184 635,3261 64,6739 700,00 700 3,8043
Jūnijs 152 8
(24.jūnijs)
0 160 665,0000 35,0000 700,00 700 4,3750
Jūlijs 184 0 0 184 700,0000 0 700,00 700 3,8043
Augusts 176 0 0 176 700,00 0 700,00 700 3,9773
Septembris 168 0 0 168 700,00 0 700,00 700 4,1667
Oktobris 184 0 0 184 700,00 0 700,00 700 3,8043
Novembris 160 8
(18.novembris)
0 168 666,6667 33,3333 700,00 700 4,1667
Decembris 142 32
(24., 25., 26., 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
176 564,7727 135,2273 700,00 700 3,9773

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2024.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 174 7
(1.janvāris)
0 181 672,93 27,0718 700,00 700 3,8674
Februāris 167 0 0 167 700,00 0 700,00 700 4,1916
Marts 163 7
(29.marts)
2
(28, 30. marts)
172 663,37 37 700,00 700 4,0698
Aprīlis 166 7
(1.aprīlis)
1
(30.aprīlis)
174 667,8161 32,1839 700,00 700 4,0230
Maijs 159 19
(1., 4., 6. maijs)
3
(3., 11., 18. maijs)
181 614,9171 85,0829 700,00 700 3,8674
Jūnijs 157 7
(24. jūnijs)
1
(22. jūnijs)
165 666,0606 33,9394 700,00 700 4,2424
Jūlijs 181 0 0 181 700,00 0 700,00 700 3,8674
Augusts 179 0 0 179 700,00 0 700,00 700 3,9106
Septembris 167 0 0 167 700,00 0 700,00 700 4,1916
Oktobris 181 0 0 181 700,00 0 700,00 700 3,8674
Novembris 165 7
(18. novembris)
0 172 671,5116 28,4884 700,00 700 4,0698
Decembris 144 28
(24., 25., 26., 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
174 579,3103 120,6897 700,00 700 4,0230

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā
pa 2024.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu)
Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 154 7
(1.janvāris)
0 161 669,57 30 700,00 700 4,3478
Februāris 147 0 0 147 700,00 0 700,00 700 4,7619
Marts 139 7
(29.marts)
1
(28.marts)
147 661,90 38,0952381 700,00 700 4,7619
Aprīlis 146 7
(1.aprīlis)
1
(30.aprīlis)
154 663,6364 36,3636 700,00 700 4,5455
Maijs 146 14
(1, 6. maijs)
1
(3. maijs)
161 634,7826 65,2174 700,00 700 4,3478
Jūnijs 133 7
(24. jūnijs)
0 140 665,0000 35,0000 700,00 700 5,0000
Jūlijs 161 0 0 161 700,0000 0 700,00 700 4,3478
Augusts 154 0 0 154 700,00 0 700,00 700 4,5455
Septembris 147 0 0 147 700,00 0 700,00 700 4,7619
Oktobris 161 0 0 161 700,00 0 700,00 700 4,3478
Novembris 140 7
(18.novembris)
0 147 666,6667 33,3333 700,00 700 4,7619
Decembris 124 28
(24, 25, 26, 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
154 563,6364 136,3636 700,00 700 4,5455

 

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā
pa 2024.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrādāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 152 6
(1.janvāris)
0 158 673,42 27 700,00 700 4,4304
Februāris 146 0 0 146 700,00 0 700,00 700 4,7945
Marts 143 6
(29.marts)
2
(28., 30. marts)
151 662,91 37,08609272 700,00 700 4,6358
Aprīlis 145 6
(1.aprīlis)
1
(30.aprīlis)
152 667,7632 32,2368 700,00 700 4,6053
Maijs 138 17
(1., 4., 6. maijs)
3
(3., 11., 18. maijs)
158 611,3924 88,6076 700,00 700 4,4304
Jūnijs 138 6
(24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
145 666,2069 33,7931 700,00 700 4,8276
Jūlijs 158 0 0 158 700,00 0 700,00 700 4,4304
Augusts 157 0 0 157 700,00 0 700,00 700 4,4586
Septembris 146 0 0 146 700,00 0 700,00 700 4,7945
Oktobris 158 0 0 158 700,00 0 700,00 700 4,4304
Novembris 145 6
(18.novembris)
0 151 672,1854 27,8146 700,00 700 4,6358
Decembris 126 24
(24., 25., 26., 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
152 580,2632 119,7368 700.00 700 4,6053