Minimālās darba algas stundas tarifa likmes pa 2023.gada mēnešiem
Minimālās darba algas stundas tarifa likmes pa 2023.gada mēnešiem

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2023.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 176 0 0 176 620,00 0,0000 620,00 620 3,5227
Februāris 160 0 0 160 620,00 0 620,00 620 3,8750
Marts 184 0 0 184 620,00 0 620,00 620 3,3696
Aprīlis 143 16
(7., 10.aprīlis)
1
(6.aprīlis)
160 554,1250 65,8750 620,00 620 3,8750
Maijs 167 16
(1., 4.maijs)
1
(3.maijs)
184 562,7174 57,2826 620,00 620 3,3696
Jūnijs 167 8
(23..jūnijs)
1
(22.jūnijs)
176 588,2955 31,7045 620,00 620 3,5227
Jūlijs 160 8
(10.jūlijs)
0  168 590,4762 29,5238 620,00 620 3,6905
Augusts 184 0 0 184 620,00 0 620,00 620 3,3696
Septembris 168 0 0 168 620,00 0 620,00 620 3,6905
Oktobris 176 0 0 176 620,00 0 620,00 620 3,5227
Novembris 167 8
(20.novembris)
1
(17.novembris)
176 588,2955 31,7045 620,00 620 3,5227
Decembris 152 16
(25., 26.decembris)
0 168 560,9524 59,0476 620,00 620 3,6905

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2023.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 174 0 0 174 620,00 0,0000 620,00 620 3,5632
Februāris 160 0 0 160 620,00 0 620,00 620 3,8750
Marts 181 0 0 181 620,00 0 620,00 620 3,4254
Aprīlis 149 14
(7., 10.aprīlis)
2
(6., 8.aprīlis)
165 559,8788 60,1212 620,00 620 3,7576
Maijs 164 14
(1., 4.maijs)
3
(3., 13., 27.maijs)
181 561,7680 58,2320 620,00 620 3,4254
Jūnijs 161 12
(23, 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
174 573,6782 46,3218 620,00 620 3,5632
Jūlijs 164 7
(10.jūlijs)
1
(8.jūlijs)
172 591,16 29 620,00 620 3,6047
Augusts 181 0 0 181 620,00 0 620,00 620 3,4254
Septembris 172 0 0 172 620,00 0 620,00 620 3,6047
Oktobris 174 0 0 174 620,00 0 620,00 620 3,5632
Novembris 161 12
(18.,20.novembris)
1
(17.novembris)
174 573,6782 46,3218 620,00 620 3,5632
Decembris 156 14
(25., 26.decembris)
2
(23., 30. decembris)
172 562,3256 57,6744 620,00 620 3,6047

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā
pa 2023.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu)
Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 154 0 0 154 620,00 0 620,00 620 4,0260
Februāris 140 0 0 140 620,00 0 620,00 620 4,4286
Marts 161 0 0 161 620,00 0 620,00 620 3,8509
Aprīlis 125 14
(7., 10.aprīlis)
1
(6.aprīlis)
140 553,5714 66,4286 620,00 620 4,4286
Maijs 146 14
(1., 4.maijs)
1
(3.maijs)
161 562,2360 57,7640 620,00 620 3,8509
Jūnijs 146 7
(23.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
154 587,7922 32,2078 620,00 620 4,0260
Jūlijs 140 7
(10.jūlijs)
0 147 590,4762 29,5238 620,00 620 4,2177
Augusts 161 0 0 161 620,00 0 620,00 620 3,8509
Septembris 147 0 0 147 620,00 0 620,00 620 4,2177
Oktobris 154 0 0 154 620,00 0 620,00 620 4,0260
Novembris 146 7
(20.novembris)
1
(17.novembris)
154 587,7922 32,2078 620,00 620 4,0260
Decembris 133 14
(25., 26.decembris)
0 147 560,9524 59,0476 620,00 620 4,2177

 

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā
pa 2023.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 152 0 0 152 620,00 0 620,00 620 4,0789
Februāris 140 0 0 140 620,00 0 620,00 620 4,4286
Marts 158 0 0 158 620,00 0 620,00 620 3,9241
Aprīlis 131 12
(7., 10.aprīlis)
2
(6., 8.aprīlis)
145 560,1379 59,8621 620,00 620 4,2759
Maijs 143 12
(1., 4.maijs)
3
(3., 13., 27.maijs)
158 561,1392 58,8608 620,00 620 3,9241
Jūnijs 140 11
(23, 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
152 571,0526 48,9474 620,00 620 4,0789
Jūlijs 144 6
(10.jūlijs)
1
(8.jūlijs)
151 591,26 28,7417 620,00 620 4,1060
Augusts 158 0 0 158 620,00 0 620,00 620 3,9241
Septembris 151 0 0 151 620,00 0 620,00 620 4,1060
Oktobris 152 0 0 152 620,00 0 620,00 620 4,0789
Novembris 140 11
(18.,20.novembris)
1
(17.novembris)
152 571,0526 48,9474 620,00 620 4,0789
Decembris 137 12
(25., 26.decembris)
2
(23., 30. decembris)
151 562,5166 57,4834 620,00 620 4,1060