Labklājības ministrijas aprēķinātās minimālās stundas tarifa likmes pa 2022.gada mēnešiem

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2022.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,

EUR

(6 + 7)

Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 168 0 0 168 500,00 0 500,00 500 2,9762
Februāris 160 0 0 160 500,00 0 500,00 500 3,1250
Marts 184 0 0 184 500,00 0 500,00 500 2,7174
Aprīlis 151 16
(15., 18.aprīlis)
1
(14.aprīlis)
168 449,4048 50,5952 500,00 500 2,9762
Maijs 167 8
(4.maijs)
1
(3.maijs)
176 474,4318 25,5682 500,00 500 2,8409
Jūnijs 159 16
(23, 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
176 451,7045 48,2955 500,00 500 2,8409
Jūlijs 168 0 0 168 500,0000 0 500,00 500 2,9762
Augusts 184 0 0 184 500,0000 0 500,00 500 2,7174
Septembris 176 0 0 176 500,0000 0 500,00 500 2,8409
Oktobris 168 0 0 168 500,0000 0 500,00 500 2,9762
Novembris 167 8
(18.novembris)
1
(17.novembris)
176 474,4318 25,5682 500,00 500 2,8409
Decembris 166 8
(26.decembris)
2
(23., 30.decembris)
176 471,5909 28,4091 500,00 500 2,8409

* Saskaņā ar MK 2020.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.354 “Par darbdienas pārcelšanu 2021.gadā” 3.maijs tiek pārcelts uz sestdienu – 8.maiju un tā ir pirmssvētku diena, 25.jūnijs tiek pārcelts uz 19.jūniju, un 19.novembris tiek pārcelts uz 13.novembri.

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs darbiniekiem, kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 40 stundas nedēļā pa 2022.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 1.punktu un 133.panta 2.punktu)

Mēnesis

Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

Janvāris 167 5
(1.janvāris)
0 172 485,4651 14,5349 500,00 500 2,9070
Februāris 160 0 0 160 500,00 0 500,00 500 3,1250
Marts 181 0 0 181 500,00 0 500,00 500 2,7624
Aprīlis 155 14
(15., 18.aprīlis)
3
(14., 16., 30.aprīlis)
172 450,5814 49,4186 500,00 500 2,9070
Maijs 165 7
(4.maijs)
2
(3., 7.maijs)
174 474,1379 25,8621 500,00 500 2,8736
Jūnijs 158 14
(23, 24.jūnijs)
2
(4., 22.jūnijs)
174 454,0230 45,9770 500,00 500 2,8736
Jūlijs 172 0 0 172 500,00 0 500,00 500 2,9070
Augusts 181 0 0 181 500,00 0 500,00 500 2,7624
Septembris 174 0 0 174 500,00 0 500,00 500 2,8736
Oktobris 172 0 0 172 500,00 0 500,00 500 2,9070
Novembris 166 7
(18.novembris)
1
(17.novembris)
174 477,0115 22,9885 500,00 500 2,8736
Decembris 160 17
(24., 26., 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
179 446,9274 53,0726 500,00 500 2,7933

 

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 5 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā pa 2022.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu)
Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR

 

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 147 0 0 147 500,00 0,0000 500,00 500 3,4014
Februāris 140 0 0 140 500,00 0 500,00 500 3,5714
Marts 161 0 0 161 500,00 0 500,00 500 3,1056
Aprīlis 132 14
(15., 18.aprīlis)
1
(14.aprīlis)
147 448,9796 51,0204 500,00 500 3,4014
Maijs 146 7
(4.maijs)
1
(3.maijs)
154 474,0260 25,9740 500,00 500 3,2468
Jūnijs 139 14
(23, 24.jūnijs)
1
(22.jūnijs)
154 451,2987 48,7013 500,00 500 3,2468
Jūlijs 147 0 0 147 500,0000 0 500,00 500 3,4014
Augusts 161 0 0 161 500,0000 0 500,00 500 3,1056
Septembris 154 0 0 154 500,0000 0 500,00 500 3,2468
Oktobris 147 0 0 147 500,0000 0 500,00 500 3,4014
Novembris 146 7
(18.novembris)
1
(17.novembris)
154 474,0260 25,9740 500,00 500 3,2468
Decembris 145 7
(26.decembris)
2
(23., 30.decembris)
154 470,7792 29,2208 500,00 500 3,2468

 

 

Minimālās stundas tarifa likmes apmērs pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuri strādā 6 darba dienu nedēļu un 35 stundas nedēļā pa 2022.gada mēnešiem
(saskaņā ar Darba likuma (DL) 131.panta 3.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 1.punktu)

Mēnesis Nostrā-dāto stundu skaits Apmaksātās atlīdzības attaisnojošu iemeslu dēļ Kopā apmaksājamo stundu skaits

 

 

 

(2 + 3 + 4)

Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga,

EUR

 

(2 x 10)

Aprēķinātā apmaksājamā atlīdzība,

EUR

 

 

(3 + 4) x 10

Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un apmaksājamā atlīdzība,
EUR(6 + 7)
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga,

EUR

Minimālā stundas tarifa likme,

EUR

 

(9 / 5)

svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 74.panta pirmās daļas 8.punktu) pirms svētku dienu stundu skaits (saskaņā ar DL 135.pantu)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Janvāris 146 5
(1.janvāris)
0 151 483,4437 16,5563 500,00 500 3,3113
Februāris 140 0 0 140 500,00 0 500,00 500 3,5714
Marts 158 0 0 158 500,00 0 500,00 500 3,1646
Aprīlis 136 12
(15., 18.aprīlis)
3
(14., 16., 30.aprīlis)
151 450,3311 49,6689 500,00 500 3,3113
Maijs 144 6
(4.maijs)
3
(3., 7.maijs)
153 470,5882 29,4118 500,00 500 3,2680
Jūnijs 138 12
(23, 24.jūnijs)
2
(4., 22.jūnijs)
152 453,9474 46,0526 500,00 500 3,2895
Jūlijs 151 0 0 151 500,00 0 500,00 500 3,3113
Augusts 158 0 0 158 500,00 0 500,00 500 3,1646
Septembris 152 0 0 152 500,00 0 500,00 500 3,2895
Oktobris 151 0 0 151 500,00 0 500,00 500 3,3113
Novembris 145 6
(18.novembris)
1
(17.novembris)
152 476,9737 23,0263 500,00 500 3,2895
Decembris 139 16
(24., 26., 31. decembris)
2
(23., 30. decembris)
157 442,6752 57,3248 500,00 500 3,1847