Gada pārskata iesniegšanas termiņš pagarināts par vienu mēnesi
Gada pārskata iesniegšanas termiņš pagarināts par vienu mēnesi

2023.gada 21.martā publicēts un izsludināts likums “Grozījumi Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā”, ko Saeima pieņēmusi 08.03.2023.

 

Jaunā redakcijā izteikta 97.panta pirmā daļa. Grozījumu būtība ir gada pārskata iesniegšanas termiņa pagarināšana:

  • mikrosabiedrībām un mazam sabiedrībām (kas atbilst likuma 5.panta 2. un 3. daļā noteiktajām kritērijiem)   gada pārskata iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām – 97.panta 1.daļas 1.un 2.punkts, t.i. līdz 31.maijam;
    līdz grozījumiem šis termiņš bija 4 mēneši, t.i. līdz 30.aprīlim
  • vidējām sabiedrībām un lielām sabiedrībām (kas atbilst likuma 5.panta 4. un 5. daļā noteiktajām kritērijiem), ka arī koncerna mātes sabiedrībām, kura sagatavo konsolidēto gada pārskatu, gada pārskata iesniegšanas termiņš nemainās – ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc pārskata gada beigām – 97.panta 1.daļas 3.punkts, t.i. līdz 31.jūlijam.

 

Grozījumi attiecībā uz mikrosabiedrību un mazo sabiedrību gada pārskatu iesniegšanas termiņu piemērojami gada pārskatiem, sākot ar 2022. pārskata gadu – pārejas noteikumu 11.punkts.

Atgādinām, ka saskaņā ar likums 5.pantu mikrosabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz 2 no 3 šiem kritērijiem:

1) bilances kopsumma — 350 000 euro;

2) neto apgrozījums — 700 000 euro;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība nepārsniedz 2 no 3 šādiem kritērijiem:

1) bilances kopsumma — 4 000 000 euro;

2) neto apgrozījums — 8 000 000 euro;

3) vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.