Grozījumi “Grāmatvedības kārtošanas noteikumos”
Grozījumi “Grāmatvedības kārtošanas noteikumos”

Ministru kabineta 2023.gada 10.oktobra noteikumi Nr.566 “Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumos Nr.877 “Grāmatvedības kārtošanas noteikumi””. Stājas spēkā 13.10.2023.

Grozījumi veikti noteikumu 74. un 75.punktā, lai vienkāršotu debitoru un kreditoru parādu pārskata gada slēguma inventarizācijas procesu, samazinot administratīvo slogu nodokļu maksātājiem un Valsts ieņēmumu dienestam (VID).

Noteikts, ka uzņēmums pārskata gada slēguma inventarizācijā inventarizē prasījumu un saistību summas par VID administrētajiem nodokļiem, nodevām un citiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem, savstarpēji salīdzinot uzņēmuma grāmatvedības datus ar VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā pieejamiem datiem.

VID atbilstoši Likumam par budžetu un finanšu vadību kārto VID administrēto nodokļu, nodevu un citu uz valsts budžetu attiecināmo maksājumu grāmatvedības uzskaiti un pārskata gada slēguma inventarizācijā EDS nodrošina nodokļu maksātājiem pieejamus datus par maksājamo un pārmaksāto VID administrēto nodokļu, nodevu, citu valsts noteikto maksājumu un ar tiem saistīto maksājumu (nokavējuma naudas un soda naudas) summām.

Ja līdz pārskata gadam sekojošā gada 31.janvārim no uzņēmuma nav saņemta informācija par atšķirībām datos pēc stāvokļa uz pārskata gada 31.decembri, VID datus uzskata par salīdzinātiem ar uzņēmuma datiem.