Ar 1.jūliju stājās spēkā jaunās uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes un mainīts noteikšanas princips
Ar 1.jūliju stājās spēkā jaunās uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likmes un mainīts noteikšanas princips

Par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

 

Valsts ieņēmumu dienests savā 09.05.2023. izveidotā materiālā informē, ka 2023.gada 27.aprīlī ir pieņemti grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, kas 2023.gada 9.maijā ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.87 (2023/87.1) un stājas spēkā 2023.gada 1.jūlijā.

 

Ir pārskatīts uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (turpmāk – UVTN) noteikšanas princips. Turpmāk UVTN likmes noteiktas nevis atkarībā no transportlīdzekļa motora tilpuma, bet ņemot vērā transportlīdzekļa motora maksimālo jaudu kilovatos (kW).

 

UVTN likmes pēc motora maksimālas jaudas ir paredzēts noteikt tiem transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi ir reģistrēti pēc 2009.gada 1.janvāra.  Pārējiem transportlīdzekļiem ir paredzēts noteikt nemainīgu likmi – 60 euro mēnesī. 

 

Attiecībā uz automobiļiem, kuri kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no automobilī glabātās elektroenerģijas (elektroautomobiļi), UVTN likme ir 15 euro mēnesī.

 

UVTN par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu, maksā atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW) šādā apmērā:

  • līdz 110 kW – 33 euro mēnesī;
  • no 111 kW līdz 130 kW – 0,3 euro par katru kilovatu mēnesī;
  • no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 euro par katru kilovatu mēnesī;
  • no 151 kW līdz 200 kW – 0,5 euro par katru kilovatu mēnesī;
  • virs 200 kW – 0,7 euro par katru kilovatu mēnesī.

  

UVTN maksātājs, kas līdz 2023.gada 30.jūnijam UVTN ir samaksājis par visu taksācijas periodu vai daļēji, UVTN starpību, kas veidojas pēc 2023.gada 1.jūlija, samaksā pirms kārtējās tehniskās apskates.