Grozījumi Akcīzes preču aprites kārtībā
Grozījumi Akcīzes preču aprites kārtībā

Ministru kabineta 2024.gada 23.aprīļa noteikumi Nr.243 “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”, spēkā no 27.04.2024.

Precizēts 19.1.11 apakšpunkts, nosakot pienākumu komersantiem iesniegt:

1) informāciju par  tabakas aizstājējproduktu vai elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu ražošanas iekārtām, ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu;

2) tabakas izstrādājumu ražošanas, sajaukšanas, pārstrādes, apstrādes vai fasēšanas tehnoloģiskā procesa aprakstu un informāciju par ražošanas iekārtām (piemēram, izmantojamo iekārtu modeli, sērijas numurs (ja tāds ir) un digitālo attēlu).

Precizēts noteikumu 69.2.4.apakšpunkts nosakot, ka piegādes dokumentā norādīt akcīzes nodokļa markas sēriju un numuru (katram nosūtītajam produkcijas nosaukumam norāda kopējo izsniegto akcīzes nodokļa marku numuru intervālu), izņemot gadījumus, ja piegādes dokumentu aizpilda nemarķējamam alkoholiskajam dzērienam vai ja alkoholiskos dzērienus realizē mazumtirdzniecībā ar distances līgumu tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.

Precizēts 92.2 punkts, nosakot tiesības arī komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai no citai personai piederošas akcīzes preču noliktavas veikt viņam piederošu akcīzes preču realizāciju:

  • uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti;
  • uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts;
  • komersantam, kuram nav speciālās atļaujas (licences) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, akcīzes preču noliktavas robežās.

Noteikumi papildināti ar 99.5 punktu un precizēts 19.1 10.apakšpunkts, nosakot prasību apstiprinātam noliktavas turētājam, kam ir tiesības veikt darbības ar tabakas izstrādājumiem, uzstādīt videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, vietās, kurās no tabakas izstrādājumiem tiek ražotas ar akcīzes nodokli neapliekamās preces, nodrošinot akcīzes preču izmantošanas procesa pārskatāmību, kā arī norādīt šo kameru izvietojuma shēmu teritorijas un telpu plānā.  Komersanti, kuriem ir izsniegta speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar tabakas izstrādājumiem un kuri no izejvielām (tabakas izstrādājumiem) ražo ar akcīzes nodokli neapliekamās preces videonovērošanas kameras uzstāda un dokumentus VID iesniedz līdz 2024.gada 1.septembrim.

Noteikumi papildināti ar 100.1 punktu, nosakot prasību komersantam divas darbdienas pirms jebkuru darbību, kas saistītas ar tabakas izstrādājumiem, veikšanas, (piemēram, ražošanas iekārtu kalibrēšanas, testēšanas), izmantojot VID EDS, informēt VID par darbības uzsākšanas datumu, laiku, vietu un paredzamo apjomu, paredzamo Kombinētās nomenklatūras kodu un paredzamo darbības pabeigšanas datumu un laiku.

Precizēts 113.1 punkts, nosakot, ka  komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) degvielas mazumtirdzniecībai, ir tiesīgs no apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja un degvielas vairumtirgotāja saņemt degvielu speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētajā darbības vietā ārpus speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai deklarētā darba laika.