Ar 1.jūniju tiek paaugstināta reprezentatīva automobiļa sliekšņa vērība
Ar 1.jūniju tiek paaugstināta reprezentatīva automobiļa sliekšņa vērība

Par grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā attiecībā uz reprezentatīvo automobili

 

Informējam, ka 2023.gada 27.aprīlī ir pieņemti grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas 2023.gada 9.maijā ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.87 (2023/87.2) un stājas spēkā 2023.gada 22.maijā.

 

Noteiktas izmaiņas termina “reprezentatīvs automobilis” skaidrojumā, nosakot reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtību – 75 000 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām reprezentatīvā automobiļa iegādes vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa ir palielināta līdz 75 000 euro (līdz grozījumu veikšanai tā bija 50 000 euro).

 

Minētais grozījums piemērojams automobiļiem, kuri iegādāti vai nomāti sākot ar 2023.gada 1.jūniju.