Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ir atbrīvota no nodokļa
Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu ir atbrīvota no nodokļa

LR 12.05.2022. likums Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā (spēkā no 19.05.2022.):

Fiziskā persona, kura sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina vienu vai vairākus Ukrainas civiliedzīvotājus ir tiesīga no pašvaldības saņemt atlīdzību ar izmitināšanu saistītu papildu izmaksu kompensēšanai 100 euro mēnesī par pirmo izmitināto personu un 50 euro mēnesī par katru nākamo izmitināto personu, bet ne vairāk kā 300 euro mēnesī par vienā mājoklī izmitinātām personām un ne ilgāk kā 90 dienas.

Atlīdzība izmitinātājam ir pielīdzināma kompensācijai un netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Minētā atlīdzība netiek ietverta gada apliekamajā ienākumā un netiek aplikta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli arī tad, ja tā izmaksāta fiziskai personai (izmitinātājam), kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību (sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana) vai ir paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID)  par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu saistībā ar ienākumu gūšanu no nekustamā īpašuma (veic paziņoto saimniecisko darbību). Izmaksātājam (pašvaldībai) par personai (izmitinātājam) izmaksāto atlīdzību nav pienākums nosūtīt paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām VID.