Autoratlīdzību nosacītie izdevumi
Autoratlīdzību nosacītie izdevumi

Valsts ieņēmumu dienests paziņo, ka 2021.gada 29.jūnijā ir pieņemti “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, kas 2021.gada 30.jūnijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.123A (2021/123A.4) un stājās spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

 

No 2021.gada 1.jūlija nosacītos izdevumus autoratlīdzībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aprēķināšanai var piemērot šādā apmērā*:

Izdevumu norma Autordarbs, par kuru tiek izmaksāta autoratlīdzība Autors vai izpildītājs
50 % par dramatiskiem, muzikāli dramatiskiem darbiem, horeogrāfiskiem darbiem un to izpildījumiem teātra režisors, aktieris, cirka mākslinieks, horeogrāfs, dejotājs
par muzikāliem darbiem ar tekstu vai bez tā, apdarēm, muzikāliem aranžējumiem un to izpildījumiem mūziķis, komponists, dziedātājs, diriģents, orķestra mūziķis, komponists –

apdares/aranžējuma autors

par audiovizuāliem darbiem, ekranizācijām un to izpildījumiem filmas/TV raidījuma režisors, operators, skaņu režisors, videomākslinieks, ekranizācijas režisors
par zīmējumiem, glezniecības, tēlniecības un grafikas, lietišķās mākslas darbiem, dekorācijām, scenogrāfijas, dizaina, fotogrāfiskiem darbiem un citiem mākslas darbiem gleznotājs, tēlnieks, grafiķis, scenogrāfs, gaismu mākslinieks, dizainers (modes, interjera, tīmekļvietnes, vizuālo uzskates materiālu u. c.), kostīmu mākslinieks, fotogrāfs
par arhitektūras darbu skicēm, metiem, projektiem Arhitekts
25 % par literāriem darbiem (daiļliteratūras (prozas, dzejas, dramaturģijas), zinātniskiem, populārzinātniskiem, mācību un publicistikas darbiem, koncepcijām un runām) un to izpildījumiem, tai skaitā to izmantošanu masu informācijas līdzekļos rakstnieks, preses žurnālists, žurnāla redaktors, literārais

redaktors

par scenārijiem un audiovizuālu darbu literāriem projektiem filmu, raidījumu, pasākuma scenārija autors
par tulkojumiem, anotācijām, referātiem, kopsavilkumiem, dramatizējumiem un darbu krājumiem tulkotājs, darbu krājumu (enciklopēdiju, antoloģiju, atlantu un tamlīdzīgu darbu krājumu) sastādītājs

 

* Atgādinām, ka saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” no 2021.gada 1.jūlija nosacītos izdevumus piemēro tikai autoratlīdzībai, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, autoratlīdzībām nerezidentiem un autoriem, kas reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji vispārējā nodokļu režīmā, ja netiek gūti ieņēmumi arī no citiem saimnieciskās darbības veidiem.

 

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde