Grozījumi noteikumos par PVN 0% likmes piemērošanu piegādēm un pakalpojumiem starptautiskajām, ES un NATO organizācijām
Grozījumi noteikumos par PVN 0% likmes piemērošanu piegādēm un pakalpojumiem starptautiskajām, ES un NATO organizācijām

Ministru kabineta 2022.gada 14.jūlija noteikumi Nr.426 “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 “Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu””

 

Noteikumi ir precizēti atbilstoši faktiskajai un tiesiskajai situācijai attiecībā uz PVN 0% likmes piemērošanu preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti noteiktam subjektu lokam, to saskaņojot ar grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā 50.pantā,  kā arī attiecībā uz akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu saskaņā ar likuma ”Par akcīzes nodokli” 20.pantu. Noteikumu 87.3 punkts nosaka, ka šajos noteikumos norādītā kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi, un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm un piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu citu Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku vienībām, tai skaitā pavadošajam civilajam personālam, ja šādi spēki piedalās aizsardzības pasākumā iekšzemē, kas tiek veikts, lai īstenotu Eiropas Savienības darbību saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku, ir piemērojama, sākot ar 2022.gada 1.jūliju. Jaunā redakcijā izteikts noteikumu 1.pielikums un 2.pielikums, spēkā no 16.07.2022.