Grozījums elektroenerģijas nodokļa deklarācijā no 2023.gada
Grozījums elektroenerģijas nodokļa deklarācijā no 2023.gada

Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.397 “Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.820 “Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību””, stāsies spēkā no 2023.gada 1.janvāri

 

Grozījumi attiecas uz personām, kas ražo elektroenerģiju un autonomiem elektroenerģijas ražotājiem, kas neatbilst Elektroenerģijas nodokļa likuma 2.panta trešajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

Deklarācija taksācijas periodiem, sākot ar 2023.gada 1.janvāri, ir papildināta ar jaunu nodokļa maksātāja kategoriju “Cits”, jaunām rindām, kā arī veiktas izmaiņas deklarācijas rindu aprēķinu formulās un rindu numerācijā. Līdz 2022.gada 31.decembrim ir piemērojama spēkā esošā elektroenerģijas nodokļa reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanas un deklarācijas aizpildīšanas kārtība.