Izmaiņas neapliekamā minimuma aprēķinā
Izmaiņas neapliekamā minimuma aprēķinā

2021.gada 7.decembrī izdoti grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai” (noteikumi). Minētie grozījumi 2021.gada 13.decembrī publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.240 (2021/240.3).

 

2022.gadā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa diferencēto neapliekamo minimumu aprēķinās atsevišķi periodam:

  • no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.jūnijam,
  • no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 31.decembrim.

 

Atsevišķi par katru pusgadu aprēķināto minimumu summēs, lai noteiktu to par pilnu 2022.gadu.

 

Diferencētā neapliekamā minimuma un VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma 2022.gadam aprēķinā izmantojamās vērtības:

                  

  01.01.2022.–30.06.2022. 01.07.2022.–31.12.2022.
Maksimālais neapliekamais minimums 2100 eiro 3000 eiro
Apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo neapliekamo minimumu 3000 eiro 3000 eiro
Apliekamā ienākuma apmērs, virs kura

nepiemēro diferencēto neapliekamo minimumu

10 800 eiro 10 800 eiro
Koeficients 0,26923 0,38462

 

Noteikumu pielikumā var iepazīties ar aprēķina piemēriem.

 

2022.gadā un arī turpmāk iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma apmērs par apgādībā esošu personu būs 250 eiro mēnesī.

 

Informāciju sagatavoja 
Valsts ieņēmumu dienesta 
Nodokļu pārvalde