Jaunie noteikumi par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi
Jaunie noteikumi par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi

Ministru kabineta 2024.gada 9.janvāra noteikumi Nr.7 “Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas noteikumi”

 

Noteikumi nosaka:

  1. Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā  iekļaujamo informāciju, tās apjomu, apstrādes noteikumus un glabāšanas termiņus, kā arī sistēmas auditācijas pierakstu uzglabāšanas, atklāšanas un izsniegšanas nosacījumus un kārtību;
  2. kārtību, kādā sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz dokumentus elektroniski.

 

Spēku zaudē Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr.263 “Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus”.