Pagarināts obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš un atcelti izdevumu ierobežojumi saimnieciskās darbības veicējiem

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā cilvēki, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu ir jāsniedz obligāti, šogad to var izdarīt nedaudz vēlāk – līdz 1.jūlijam. Savukārt saimnieciskās darbības veicējiem, individuālajiem komersantiem vai individuālā uzņēmuma īpašniekiem ir atcelti izdevumu ierobežojumi iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai par 2020. un 2021.gadu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kuriem gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu jāsniedz obligāti, ir aicināti to iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz 1.jūlijam. Vienotajā nodokļu kontā aprēķināto nodokļa summu ir jāiemaksā līdz 2021.gada 23.jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to var iemaksāt vienotajā nodokļu kontā trijos maksājumos līdz 2021.gada 23.jūlijam, 23.augustam un 23.septembrim , iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Tiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, kuri reģistrējušies VID kā saimnieciskās darbības veicēji vai ir individuālie komersanti vai individuālā uzņēmuma (zemnieka vai zvejnieka saimniecības) īpašnieki, par 2020. un 2021.gadu atcelti izdevumu ierobežojumi 80 % apmērā no saimnieciskās darbības ieņēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai[1]. Atceļot šo ierobežojumu, maksājamā nodokļa apmērs samazināsies un personu rīcībā paliks vairāk finanšu līdzekļu.

 

Gada ienākumu deklarācija par 2020.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz:

  • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz   62 800 eiro);
  • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
  • ja ir veikta saimnieciskā darbība (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skaitā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
  • ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
  • ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

 

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Līdz 2021.gada 18.martam kopā ir iesniegtas 539 066 gada ienākumu deklarācijas un iedzīvotāji saņēmuši iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 78,29 milj. eiro apmērā.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, aicinām gada ienākumu deklarācijas iesniegt elektroniski – VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) izvēloties “Gada ienākumu deklarācija”.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 


[1] Lai pielāgotu EDS sistēmu šīm izmaiņām, ir nepieciešams laiks, taču tas neietekmē VID klientu iespēju piemērot jauno kārtību. Patlaban izdevumus, kas saistīti ar saimniecisko darbību, aicinām deklarēt deklarācijā pilnā apmērā D3 pielikuma 2.1.rindā vai 12.1.rindā, vai D31  pielikuma  2.1.rindā. Ja 2020.gada ienākumu deklarācija jau ir iesniegta, tad to var precizēt.