Par grozījumiem Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2020.gada 5.maijā ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.260 “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumos Nr. 677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”” (turpmāk – Noteikumi), kas 2020.gada 7.maijā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.87 un stājas spēkā 2020.gada 8.maijā.

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli ir apliekams nerezidenta ienākums, kas gūts no Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, piecu procentu apmērā no atlīdzības summas.

Noteikumi nosaka šādas izmaiņas uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanas kārtībā:

  • Noteikta pārskata par nerezidenta gūto ienākumu Latvijā no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas forma un aizpildīšanas kārtība, kā arī dokumenti, kas pierāda ar gūto ieņēmumu saistīto izdevumu apmēru, aprēķinātajam ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajam ienākumam piemērojot 20 procentu nodokļa likmi, kā arī noteikta šo dokumentu iesniegšanas kārtība Valsts ieņēmumu dienestā;
  • Lai novērstu dažādu interpretāciju Noteikumu 24.punktā tiek iekļautas atsauces uz Noteikumu 22. un 25.punktiem, kuri atrunā pastāvīgās pārstāvniecības izdevumus un uz to attiecināmos galvenā uzņēmuma izdevumus par iegādātajām precēm, vai galvenajā uzņēmumā saražotajām precēm, kuras realizē pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā. Noteikumu 24.punkts paredz iespēju iekļaut tādus galvenā uzņēmuma izdevumus, kas attiecināmi uz pastāvīgo pārstāvniecību 10 procentu apmērā no 22. un 25.punktā minētajiem izdevumiem, kas nav ietverti šo preču pašizmaksā, t.i., netiešās izmaksas, piemēram, darba algas daļu grāmatvedim vai tml.;
  • Papildināts Noteikumu 56.punkts ar skaidrojumu, ka aktīvi, kuri reorganizācijas procesā tiek iekļauti iegūstošā uzņēmuma pamatkapitālā veido atlikto uzņēmumu ienākuma nodokli līdz pamatkapitāla samazināšanas brīdim;
  • Noteikumu 110.punktā noteikts nodokļa deklarācijas un maksāšanas termiņš – 20.datums – nodokļu maksātājiem, kas veic likvidāciju vai reorganizāciju (t.i., tas pats termiņš, kuru ievēro arī pārējie nodokļu maksātāji).

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienests