Par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma sniedzēju datu iesniegšanu tiešsaistē
Par pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma sniedzēju datu iesniegšanu tiešsaistē

Valsts ieņēmumu dienests 17.08.2022. Informatīvais materiālā Informē nodokļu maksātājus, ka 2021.gada 18.maijā tika pieņemti Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr.313 “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumos Nr.541 “Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili”” un Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumi Nr.314 “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumos Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru””, kas 2021.gada 20.maijā tika publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.96 (2021/96.6 un 2021/96.7) un stājās spēkā 2021.gada 21.maijā.

 

Sakarā ar minēto MK noteikumu spēkā stāšanos, 2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā prasība iesniegt tiešsaistē datus Valsts ieņēmumu dienestam (VID) gan par sniegtajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, gan ar taksometru, t.sk., ja pakalpojums tiek sniegts, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni.

 

!!! Minētā prasība iestājas, ja pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma sniedzējam VID ir reģistrēta saimnieciskā darbība ar darbības veidu “Taksometru pakalpojumi (NACE 2.red. kods – 4932), savukārt, ja par pakalpojuma tiešsaistes datu iesniegšanu ir atbildīga tīmekļvietne, pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma sniedzējam pašam nav jāiesniedz dati par pasažieru komercpārvadājumiem.