Samazinātās PVN likmes piemērošana grāmatām un iespieddarbiem
Samazinātās PVN likmes piemērošana grāmatām un iespieddarbiem

Kopš 2022.gada 1.janvāra, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi piecu procentu apmērā piemēro iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot, kā arī to pielikumiem, kas tiek pievienoti bez papildu maksas un ir to neatņemama sastāvdaļa.

 

Kas ir iespieddarbs un elektroniskais izdevums?

Iespieddarbs ir patstāvīgs, izdevniecībā vai citā izdevējorganizācijā redakcionāli apstrādāts, poligrāfiskās iespiešanas vai novilkšanas veidā iegūts un tiražēts attēlizdevums, brošūra, izdevums neredzīgajiem, kartogrāfisks izdevums, laikraksts, normatīvtehnisks izdevums, nošizdevums un tamlīdzīgs izdevums. Iespieddarba definīcija ir sniegta Bibliotēku likuma 1.panta 5.punktā.

Elektronisks izdevums ir skaņu ieraksta, videoieraksta vai datorieraksta veidā attēlota informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem. Elektroniskā izdevuma definīcija ir sniegta Bibliotēku likuma 1.panta 4.punktā.

 

Kam piemēro PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā?

Grāmatām, iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā, kā arī to piegādei tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot, tostarp:

 • mācību literatūrai;
 • brošūrām un bukletiem, un tamlīdzīgiem iespieddarbiem;
 • bilžu, zīmējamo un krāsojamo grāmatām bērniem;
 • iespiestu nošu un nošu rakstiem;
 • kartēm un hidrogrāfiskām vai tamlīdzīgām shēmām, ieskaitot atlantus;
 • navigācijas kartēm, elektroniskām kartēm, kas ierakstītas SD vai microSD čipā, elektronisko karšu failu jeb ieskenēto seno topogrāfisko un citu karšu (formāts .jpg vai tiff) piegādēm;
 • kartēm, kas nav grāmatas formā (ceļu atlanti), bet salokāmas, piemēram pilsētu plāni;
 • drukātiem novadu tūrisma bukletiem – brošūrām, kuros ir gan karte, gan apskates vietu apraksti un arī norādes par ēšanas un izklaides vietām, dažreiz arī šo vietu reklāma, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa samazinātā likme piecu procentu apmērā, ja to galvenā saturiskā ievirze nav reklāma;
 • grāmatai, kurā ir iestrādāta puzle, bet kas nesastāv tikai no puzles;
 • kalendāram ar saturu (piemēram, gadagrāmata ar informējošu raksturu ne tikai vārda dienām un svinamām dienām);
 • plānotājam ar saturu (piemēram, ar informējošu raksturu ne tikai vārda dienām un svinamām dienām).

 

Preses un citiem masu informācijas līdzekļiem vai publikācijām iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā, kā arī tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot, tostarp:

 • avīzēm;
 • žurnāliem;
 • biļeteniem un citiem periodiskajiem izdevumiem;
 • informācijas aģentūru paziņojumiem, kas paredzēti publiskai izplatīšanai;
 • publikācijai interneta vietnē.

 

Abonentmaksai publikācijām interneta vietnēs, piemēram, izglītības un kultūras informācijas resursiem, ko piedāvā www.letonika.lv un, kas ir pieejami tiešsaistē, t.sk. par abonentmaksu.

 

Pielikumiem grāmatām, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumiem vai publikācijām, kas pievienoti bez papildu maksas; ir iespieddarba un elektroniska izdevuma neatņemama sastāvdaļa, proti, ievietotā informācija papildina tajos sniegto informāciju.

Piemēram: CD un audio kasetēm, kas saturiski papildina mācību grāmatas un dziesmu grāmatas maziem bērniem un tiek pievienoti bez papildu maksas un ir šo grāmatu neatņemama sastāvdaļa, arī šādu CD un audio kasešu atsevišķām piegādēm, ja to saturs ir identisks grāmatai (piemēram, iespieddarba audioieraksts vai iespieddarba izdevums CD formā); plakātiem, kas papildina bērnu grāmatas un ir uzskatāmas par to  pielikumiem, kas tiek pievienoti bez papildu maksas un ir to neatņemama sastāvdaļa; saliekamattēliem jeb puzlēm, kas tikai papildina bērnu grāmatas, kurās vienlaicīgi tiek sniegta izglītojoša vai izklaidējoša rakstura informācija un tiek pievienoti bez papildu maksas un ir šo grāmatu neatņemama sastāvdaļa.

 

Kam nepiemēro PVN samazināto likmi 5 procentu apmērā 

 • Atklātnītēm;
 • kalendāriem, bet ne kalendāriem ar saturu;
 • plānotājiem, bet ne plānotājiem ar saturu;
 • grāmatai, ja tā sastāv tikai vienīgi no puzles (kā rotaļlietas piegādei);
 • plakātiem (attēloti burti un zīmējumi, norises dabā), kuri papildina bērnu grāmatiņas, bet ir nopērkami atsevišķi, nepērkot grāmatu;
 • saliekamattēli (puzles), kuri papildina bērnu grāmatiņas, bet ir nopērkami atsevišķi, nepērkot grāmatu;
 • informatīviem lielformāta stendiem, kuri ir iespiesti un redakcionāli apstrādāti un kuros arī ir karte un informācija par apskates vietām, bet atšķirībā no bukletiem parasti nav reklāmas.

 

PVN samazinātā likme 5 procentu apmērā netiek piemērota tādu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei, kuriem ir erotisks un pornogrāfisks raksturs, kuru saturiskā ievirze un uzdevums ir reklāmas vai komercsludinājumu publicēšana un, kuri pilnīgi vai galvenokārt sastāv no audiovizuāla satura vai mūzikas.