Uz sešiem mēnešiem tiek apturēta papildu muitas nodokļa piemērošana atsevišķām ASV precēm
Uz sešiem mēnešiem tiek apturēta papildu muitas nodokļa piemērošana atsevišķām ASV precēm

LR Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka 2021.gada 31.maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Nr. L190/94) ir publicēta Komisijas  2021.gada 28.maija Īstenošanas regula (ES) 2021/866, ar kuru aptur tirdzniecības politikas pasākumus, kas attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/886.

Tā nosaka, ka laika posmā no 2021.gada 1.jūnijam līdz 2021.gada 30.novembrim (ieskaitot) Eiropas Savienība aptur tirdzniecības politikas pasākumus attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem, tas ir papildu muitas nodokļu piemērošanu ar 10 %, 25 %, 35 % un 50 % likmi tādu ražojumu importam, kas uzskaitīti Komisijas 2018.gada 20.jūnija  Īstenošanas regulas (ES) 2018/886 par konkrētiem tirdzniecības politikas pasākumiem attiecībā uz konkrētiem Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes ražojumiem un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/724 II pielikumā  (piemēram, papīra kabatlakatiņi, kosmētikas salvetes, dvieļi, galdauti un galda salvetes,  tekstilizstrādājumi,  apģērbs darbam ražošanā un profesionālām vajadzībām, segas (izņemot elektriskās segas) un pledi no kokvilnas, apavi, keramikas galda un virtuves piederumi u.c.).

 

Īstenošanas regulas  2018/886 II pielikumā paredzētos nodokļus piemēros no 2021.gada 1.decembra.