Apgrozāmo līdzekļu granta programma Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem pagarināta par mēnesi
Apgrozāmo līdzekļu granta programma Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem pagarināta par mēnesi

LR Ekonomikas ministrija paziņo, ka Ministru kabinets š.g. 27.maija sēdē lēma par mēnesi pagarināt apgrozāmo līdzekļu granta programmu Covid-19 ietekmētajiem uzņēmumiem, vienlaikus piešķirot papildu finansējumu uzņēmēju atbalstam, samazinot atbalsta apmēru un mainot vairākus citus nosacījumus atbalsta saņemšanai. Grozījumi atbalsta programmā stāsies spēkā pēc to saskaņošanas Eiropas Komisijā.

 

SIA Balikons-Centrs – Ziņas jauninājums no 09.06.2021: Turpmāk tekstā minētie grozījumi izdarīti ar Ministru kabineta 2021. gada 27. maija noteikumiem Nr. 334 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai””, publicēts izdevumā “Latvijas Vēstnesī” 03.06.2021., Nr. 106, stajās spēkā ar 2021.g. 8. jūniju – pēc Ekonomikas ministrijas speciālā paziņojuma publicēšanas.

 

“Apgrozāmo līdzekļu grantu programmas dati rāda, ka, turpinoties valsts noteiktajiem uzņēmējdarbības ierobežojumiem, uzņēmējiem trūkst līdzekļu operacionālo izmaksu segšanai. Fokusējot atbalstu uz Covid-19 krīzē vistiešāk cietušajiem, turpināsim uzņēmējiem kompensēt zaudējumus,norāda Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Vitenbergs.

Šobrīd atbalsta programmas termiņš noteikts š.g. 31.maijs, valdības lēmums paredz atbalsta periodu pagarināt līdz 2021.gada 30.jūnijam. Tas nozīmē, ka atbalstam par jūniju komersanti varēs pieteikties līdz š.g. 15.jūlijam, savukārt š.g. 15.jūnijā tiek pārtraukta iesniegumu pieņemšana par iepriekšējiem atbalsta perioda mēnešiem.

Vienlaikus atbalsta programmas turpināšanai jūnijā piešķirts papildu finansējums 50 miljonu EUR apmērā, palielinot kopējo atbalsta programmas finansējumu līdz 533,8 miljoniem EUR.

Tāpat grozījumi paredz atbalsta apmēru noteikt 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 EUR mēnesī.

Ministru kabinets precizēja arī vairākas citas normas atbalsta programmas nosacījumos. Esošā situācija liecina, ka praksē, ņemot vērā uzņēmuma individuālo grāmatvedības politiku un no tās izrietošo darījumu noformēšanu, var atšķirties konkrētā perioda uzņēmuma apgrozījuma  krituma rezultāts, tādējādi ietekmējot granta atbalsta saņemšanu.  Minēto situāciju ietekmē avansa rēķina formas izvēle darījuma noformēšanai un iegrāmatošanai, kā arī ieņēmumu deklarēšanas brīža izvēle. Lai risinātu minēto situāciju, MK noteikumos precizēts, ka apgrozījumu un tā kritumu nosaka, vērtējot pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas datus.  Uzņēmumiem, kas nav pievienotās vērtības nodokļu maksātāji, apgrozījumu kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Lai rastu nepārprotamu aprēķinu, kā veidojas atbalsta summa par mēnešiem pēc ārkārtas situācijas atcelšanas, t.i. par 2021.gada maiju un jūniju, tehniski precizēta arī norma atbalsta apmēram (MK Noteikumu Nr.676 7.2 punkts). Nemainīgi tiek paredzēts, ka atbalsta mēneša atbalsta apmērs kopā ar uzņēmuma attiecīgā apgrozījuma apmēru nevar pārsniegt salīdzinošā perioda kopējo apgrozījumu, t.i. atbalsts nevar pārsniegt apgrozījuma  kritumu.

Vienlaikus atgādinām, ka šobrīd ar Eiropas Komisiju tiek skaņoti valdības š.g. 29.aprīlī apstiprinātie grozījumi šajā atbalsta programmā, no šā gada maija paredzot atbalstu fokusēt uz tiem komersantiem, kas Covid-19 krīzē cietuši visbūtiskāk.

Līdz ar šiem grozījumiem tiek noteikts nozaru ierobežojums atbalsta saņemšanai – identificētas 54 nozares, kuru komersantiem no š.g. maija apgrozāmo līdzekļu grants nebūs pieejams. Tās ir nozares, kuru darbībai iepriekš nav bijuši noteikti ierobežojumi un kuri šobrīd īsteno pilnvērtīgu saimniecisko darbību, piemēram, būvniecība; nodrošināšana ar personālu; IKT; elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība; remonts; biroju administratīvie pakalpojumi, u.c.

Tāpat no š.g. maija piešķiramā granta apmērs tiks noteikts ne lielāks kā apgrozījuma kritums 2021.gada maijā, salīdzinot ar apgrozījumu 2019.gada vai 2020.gada attiecīgo mēnesi 30 % apmērā jaunajiem uzņēmumiem (MK noteikumu 4.2.1. un 4.2.4.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem); vai salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī kopā 20% apmērā – MK noteikumu 4.2.2. un 4.2.3.apakšpunktā noteiktajiem uzņēmumiem.

Vienlaikus MK noteikumos tika precizēti gadījumi, kad uzņēmums nekvalificējas atbalstam, precizētas normas attiecībā uz VID aprēķināto 200 EUR nodokļa aprēķinu un par iepriekš esoša soda identificēšanu.

Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem uz  2021.gada 20.maiju kopā reģistrēti 36 957 pieteikumi par kopējo atbalsta summu 453 821 098,38 EUR. Uz 2021.gada 20.maiju izmaksāti 25 709 granti par kopējo summu 308 586 561,9 EUR. Kopā atteikti 4162 pieteikumi par kopējo summu 17 733 292,26 EUR.

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
[email protected]