MK precizē atbalsta programmas Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem
MK precizē atbalsta programmas Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem

Ministru kabinetā š.g. 7.decembrī tika apstiprināti grozījumi atbalsta programmā Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, palielinot atbalsta slieksni saistīto uzņēmumu grupai, kā arī precizējot atbalsta apmēru. Tāpat apstiprināti grozījumi apgrozāmo līdzekļu grantu un algu subsīdiju programmās.

 

Ņemot vērā grozījumus EK Pagaidu regulējumā, atbalsta programmā Covid‑19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām palielināts maksimālais atbalsta slieksnis saistīto uzņēmumu grupai no 1,8 miljoniem EUR līdz 2,3 miljoniem EUR. 

Ņemot vērā, ka tirdzniecības, sporta centri, kultūras, atpūtas un izklaides vietas var pieteikties arī atbalstam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, līdz ar grozījumiem noteikts kopējais atbalsta apmērs, nosakot, ka:

  • atbalsts tirdzniecības centriem kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021.gada oktobri un novembri nevarēs pārsniegt 90 % no tirdzniecības centra apgrozījuma 2019. vai 2020.gada novembrī;
  • atbalsts sporta centriem kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021.gada oktobri un novembri un tirdzniecības centra piešķirto atlaidi (ja tāda piešķirta), nevarēs pārsniegt 90 % no attiecīgā triju mēnešu kopējā apgrozījuma 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019.gada oktobrī, novembrī un decembrī;
  • atbalsts kultūras, izklaides un atpūtas vietām kopā ar piešķirto atbalstu apgrozāmajiem līdzekļiem par 2021.gada oktobri, novembri un decembri, tirdzniecības centra piešķirto atlaidi (ja tāda piešķirta) un nodokļu maksātāja atbalsta perioda apgrozījums nevar pārsniegt 90 % no  triju mēnešu kopējā apgrozījuma apmēra 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019.gada oktobrī, novembrī un decembrī.

 

Vienlaikus līdz ar grozījumiem precizēta nodokļu maksātāju iesniedzamā informācija par noteiktajiem mēnešiem, kā arī noteikts, ka sporta centri, kultūras, atpūtas un izklaides vietas atbalstu nesaņem par iznomātajām biroja telpām un tirdzniecības telpām komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas).

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra noteikumos Nr.772 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām” (4.12.punkts) var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

 

Vienlaikus Ministru kabinets apstiprināja grozījumu apgrozāmo līdzekļu grantu un algu subsīdiju programmā, nosakot, ka atbalstu varēs saņemt arī tādi uzņēmumi, kas šā gada laikā mainījuši saimnieciskās darbības pamatdarbības veidu. Praksē konstatēts, ka ne reti saimnieciskās darbības veicēji ir mainījuši vai pārstrukturizējuši savu saimniecisko darbību, attiecīgi mainot arī pamatdarbības veidu jeb NACE 2. kodu, kā rezultātā to reģistrētais saimnieciskās darbības pamatdarbības veids faktiski neatbilst atbalsta programmās noteiktajām atbalstāmajām nozarēm.

 

Kā zināms, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 15.punktu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, no 1.janvāra līdz 1.maijam uzņēmums var iesniegt nodokļu administrācijai informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu, ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai. Līdz ar to ar grozījumiem paredzēts, ka visiem saimnieciskās darbības veicējiem būs iespējams līdz 2022.gada 15.janvārim pieteikties atbalstam par 2021.gada oktobra, novembra un decembra mēnesi.

 

Ņemot vērā Kultūras ministrijas iniciatīvu, abās atbalsta programmās arī papildinātas atbalstāmās nozares periodā no 2021.gada decembra līdz 2022.gada janvārim, t.i. atbalstu varēs saņemt arī uzņēmumi sekojošās nozarēs:

  • NACE 74.90 – Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;
  • NACE 77.39 – Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings;
  • NACE 90.01 – Mākslinieku darbība;
  • NACE 90.02 – Mākslas palīgdarbības;
  • NACE 90.03 – Mākslinieciskā jaunrade;
  • NACE 90.04 – Kultūras iestāžu darbība.

Uzņēmumi, kas veic saimniecisko pamatdarbību ar NACE kodu 74.90 un 77.39 noteiktajā nozarē varēs kvalificēties atbalstam, ja uzņēmumam papildus ir reģistrēta saimnieciskās darbības nozare ar NACE kodu 90.01. līdz 90.04 vai 93.29. Tāpat atbalstam varēs kvalificēties saimnieciskās darbības veicēji ar pamatdarbības NACE kodu 90.01. līdz 90.04.

Savukārt algu subsīdiju programmā salāgotas normas ar 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, nosakot, ka izņēmums neveiktai vakcinācijai ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista atzinums vai klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija slēdziens par nepieciešamību atlikt vakcināciju. Kā zināms, algu subsīdiju atbalstu var saņemt nodarbinātie ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (4.13.punkts) un Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumos Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” (4.14.punkts) var iepazīties Vienotajā tiesību aktu projektu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
[email protected]