Valdība paplašina dīkstāves atbalsta saņēmēju loku

Ministru kabinets š.g. 26.februāra sēdē apstiprināja grozījumus dīkstāves atbalsta programmā, paplašinot potenciālo atbalsta saņēmēju loku. Tāpat MK noteiktumos ietverta norma, nosakot, ka uzņēmuma apgrozījuma krituma aprēķinā netiks ņemts vērā saņemtais grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

 

“Šī ieilgusī Covid-19 krīze ir izaicinājums mums visiem, īpaši jau uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem joprojām kopš pagājušā gada pavasara ir strauji jāpielāgojas vai pat jāaptur sava uzņēmējdarbība, sekojot valdības pieņemtajiem vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem.  Ņemot vērā, ka daļai no atbalsta mērķa grupas būtisks ieņēmumu kritums iestājās jau 2020.gada pirmajā pusgadā un faktiski to saimnieciskā darbība līdz šim brīdim nav būtiski uzlabojusies, valdība atbalstīja Ekonomikas ministrijas rosinājumu precizēt kvalificēšanās kritērijus dīkstāves atbalsta saņemšanai, tādejādi padarot atbalstu pieejamāku,” norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

 

Pēc grozījumu MK noteikumos spēkā stāšanās dīkstāves atbalstu varēs saņemt arī darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 %.

Kā zināms, šobrīd uz atbalstu var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar mēneša vidējiem ieņēmumiem 2020.gada augustā, septembrī un oktobrī, kuros uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 %.

Pēc grozījumu MK noteikumos spēkā stāšanās atbalstu varēs saņemt arī tādi darba devēji, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumu samazinājums tiek vērtēts pret 2019.gadu. Šāda ieņēmumu krituma noteikšana pamatota ar to, ka 2019.gadā saimniecisko darbību neietekmēja Covid-19 radītie apstākļi un tautsaimniecībā bija vērojama mērena izaugsme, līdz ar to ir atšķirīgi apstākļi, pret kuriem vērtē ieņēmumu kritumu, attiecīgi apgrozījumam kritumam ir jābūt lielākam.

Tāpat līdz ar grozījumiem noteikts, lai atbalstu par dīkstāvi par laikposmu no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 31.janvārim saņemtu arī tie darbinieki, pašnodarbinātas personas un patentmaksātāji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar attiecīgā 2019.gada mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30%, darba devējs, pašnodarbinātā persona un patentmaksātājs iesniegumu varēs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā no šo grozījumu spēkā stāšanās un līdz š.g. marta beigām.

Vienlaikus MK noteikumu projekts papildināts ar jaunu punktu, kas skaidro, kā uzskaitāms apgrozījuma kritums, ja Covid-19 krīzes skartais uzņēmums ir saņēmis grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai. Līdz ar grozījumiem MK noteiktumos noteikts, ka, iesniedzot iesniegumu atbalstam par dīkstāvi, apgrozījuma krituma aprēķinā neņem vērā saņemto atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (grantu).

 

Detalizēti ar apstiprinātajiem grozījumiem 2020.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē. MK noteikumi nosaka kritērijus un kārtību, kādā pieprasa un piešķir atbalstu par darbinieku, pašnodarbināto personu un patentmaksātāju dīkstāves periodā to atlīdzības kompensēšanai.

 

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
[email protected]