Atcelti iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem
Atcelti iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi saimnieciskās darbības veicējiem

2023.gada 23.martā ir pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas 2023.gada 24.martā publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.60 (2023/60.1). Grozījumi stājas spēkā 2023.gada 25.martā.

 

Saimnieciskās darbības veicējiem no 2023.gada 1.janvāra vairs nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi no saimnieciskās darbības ienākuma.

Līdz šim aprēķinātie iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumi par 2023.gadu būs dzēsti no nodokļu informācijas sistēmām, kā arī būs dzēsta nokavējuma nauda, ja iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājums par 2023.gadu nebija veikts līdz nodokļu uzskaites sistēmas izmaiņām.

Turpmāk iedzīvotāju ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības būs aprēķināms un maksājams tikai rezumējošā kārtībā, aizpildot un iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

 

Ja vēlies saņemt atpakaļ 2023.gadā jau samaksāto avansu

Ja šogad jau esi veicis pirmo avansa maksājumu par 2023.gadu un vēlies to saņemt atpakaļ, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniedz iesniegumu brīvā formā sadaļā “Sagatavot dokumentu” – “No veidlapas” – dokumentu grupa “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam” – “Informācija Valsts ieņēmumu dienestam”.

 

Iesnieguma teksta piemērs

Lūdzu atmaksāt manu š. g. ___.________ (datums/mēnesis) samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu ____ euro apmērā uz kredītiestādes norēķinu kontu Nr. _______.

 

Samaksāto avansa maksājumu var atstāt kā pārmaksu, tad iesniegums nav jāraksta un pārmaksa automātiski tiks izmantota nākamo vai citu nodokļu maksājumu segšanai.