Ienākums no ieguldījumu konta
Ienākums no ieguldījumu konta

2022.g. 1.jūlijā Valsts ieņēmumu dienests ir izdevis jauno metodisko materiālu “Ienākums no ieguldījumu konta”. Metodiskais materiāls sniedz palīdzību fiziskām personām – Latvijas rezidentiem – piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk arī – nodoklis) gūtajam ienākumam no ieguldījumu konta.

 

Ieguldījumu konts ir atbilstoši līgumam starp ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju un fizisko personu konta īpašnieku – atvērts konts vai, ja katrai valūtai ieguldījumu pakalpojumu sniedzējs atver atsevišķu kontu, vairāku kontu kopums, kurā esošie naudas līdzekļi un finanšu instrumenti tiek izmantoti darījumu veikšanai.

Ieguldījumu kontam var būt piesaistīts viens vai vairāki konta īpašnieka finanšu instrumentu un naudas līdzekļu uzskaites konti vai viens vai vairāki naudas līdzekļu konti termiņnoguldījumu darījumu norēķiniem.

Ienākumam no ieguldījumu konta piemēro 20 % nodokļa likmi.

Ienākumu no ieguldījumu konta uzrāda gada ienākuma deklarācijas D11 pielikumā “Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus”.

Metodiskā materiāla saturs:

  • Vispārīgie jautājumi
  • Ieguldījumu konta statusa piešķiršana
  • Darījumi ieguldījumu konta ietvaros
  • Ienākuma gūšanas diena
  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas kārtība
  • Saistošie normatīvie akti.

 

Materiāls ir ilustrēts ar 9 tipiskiem piemēriem apliekama ienākuma aprēķiniem un to atspoguļošanai ieguldījumu konta pārskatā vai izrakstā norādītajā informācijā.